dimecres, de desembre 03, 2008

Una moció al ple sobre l’ARE (Area Residencial Estratègica)

Convido als que són partidaris d’un urbanisme ben fet i d’un creixement equilibrat del poble que llegeixin la moció de CiU sobre l’ARE prevista a Malgrat. Trobo la moció ben construïda. Alguns dels arguments que dona CiU(explicats a la meva manera), són els següents:

- a Malgrat hi ha un Pla Local d’Habitatge, que hauria de ser l’instrument per fer la diagnosi de les necessitats d’habitatge del municipi. Al crear les AREs, la Generalitat s’ha passat per l’arc del triomf el Pla Local d’Habitatge i la iniciativa municipal sobre la planificació urbanística.

- l’aprovació de l’ARE s’hauria de sotmetre al mateix procés de participació ciutadana que hauria d’haver estat sotmès en el cas d’haver-se tramitat com una modificació puntual del pla general, ja que en el decret legislatiu que crea les AREs es passa pel mateix arc del triomf mencionat abans qualsevol procés de participació de la ciutadania, participació que és imperativa en cas de modificació del pla general. I després hi ha qui diu que vol que el ciutadà s’interessi a la política!

- l’ARE és innecessària ja que amb les reserves de sòl per habitatge protegit que la Llei d’Urbanisme preveu per als nous desenvolupaments residencials ja s’assoleix la proporció de sostre suficient (40%) per a la generació d’habitatge assequible per a un ampli ventall social.

- s’haurien de revisar les previsions urbanístiques contingudes a l’ARE pel que fa a la densitat d’habitatges, alçada de les edificacions, i sobretot, pel que fa als equipaments que configuren un model urbanístic, que és diferent al que en el seu dia es va consensuar al aprovar el POUM (per tant, probablement es podria atacar en els tribunals),.i que cal recordar que es va assolir un acord desprès d’un treball sobre el model de creixement que es volia a Malgrat. L’ARE prevista a Malgrat suposarà un fort creixement poblacional sense que es vegi que ningú hagi fet previsions en relació als equipaments escolars, sanitaris o esportius (el que és una curiosa manera de planificar).

Es a dir, que l’equip de govern ha donat el seu vist i plau a una ARE que:

- no té cap planificació,
- que ha estat estudiada sense cap mena de participació ciutadana (participació que s’ha obviat premeditadament),
- que no sembla necessària, sobretot ara que hi ha moltes vivendes que ningú compra i que, per conseqüència, serà difícil que ningú vulgui construir les vivendes lliures, amb el que es crearà un ghetto social,
- a més, no sembla gens segur que la Generalitat construeixi el col•legi que ens volen vendre amb el paquet.

Proposa també CiU que, per augmentar la transparència, es creï un registre de sol•licitants d’habitatge de protecció oficial.

No sé si aquesta moció es discutirà al ple de demà, ja que no l’he vist mencionada a la convocatòria. Però es tracta d’una moció important, que mereixeria ser discutida positivament. Molt em temo, però, que tindrà nou vots en contra, malgrat tenir molts elements que millorarien el projecte i que serien, al meu entendre, positius pel projecte i pel poble.

7 comentaris:

Anònim ha dit...

com es que ja tens la mocio, si encara no es publica? uyyyyyyyyyyyyyy

ssr ha dit...

Molt senzill, sent una mica curiós i mirant de tant en tant les webs dels partits polítics de Malgrat. Es a dir, que sobra l'uyyyyyyyyy al seu comentari.

Anònim ha dit...

Uyyyyyyyy, uyyyyyyyyy, quanta picor que té el personatje.........

Anònim ha dit...

aquesta moció es per urgencia i el govern no aprovarà l'urgencia per debatre en el Ple.

Anònim ha dit...

En efecte, es va esperar a la reunió convocada pel govern per parlar de l'ARE. No voliem precipitar-nos, i pensavem que potser els tècnics ens farien aclariments als molts dubtes que tenim. No va ser així, les nostres preguntes van obrir encara més interrogants, i es va presentar la moció. Havia d'anar per urgència a la informativa d'urbanisme, i la urgència va ser rebutjada (PP-PSC). Així doncs, ahir la vam tornar a presentar per urgència al ple i tampoc es va acceptar la urgència. No en volen parlar. El debat el volen fer quan els terminis per fer al·legacions s'hagin esgotat, o quan ells tinguin clars que coi han de dir, perquè ara per ara massa cosa no saben dir-te, la veritat. En tornarem a parlar al gener, però mentre nosaltres haurem de fer al·legacions sense que ens hagin aclarit gran cosa. L'únic que en vaig treure és escoltar que "no entenc res de l'ARE". Pel que es veu no sóc l'única, oi?
Neus Serra

Anònim ha dit...

neus, estas fent algun curs per millorar el teu kurrikulummmm?

Anònim ha dit...

Per què?