dilluns, de febrer 01, 2010

El balanç de la producció d’energia elèctrica del 2.009


L’electricitat produïda a la península l’any 2.009 ha sigut, per primera vegada des de fa molts anys, més baixa que la de l’any anterior: la producció neta ha passat dels 278.876 MWh de l’any 2.008 als 263.265 de l’any 2.009, és a dir, una baixada del 5,6 %. Un cop descomptats els consums interns, les pèrdues de transport i els intercanvis internacionals, el consum peninsular de l’any 2.009 ha sigut de 248.333 MWh, per 260.334 de l’any anterior (- 4,7 %)

De la producció neta de l’any 2.009, un 9 % va ser d’energia hidràulica, un 20 % d’energia nuclear, un 12 % de tèrmiques de carbó, un 30 % de tèrmiques de cicle combinat, un 14 % d’energia eòlica i un 15 % d’altres energies (la majoria renovables). L’evolució de la contribució de l’energia eòlica ha estat molt notable, ja que ha passat, en pocs anys, a ser més important que les tèrmiques de carbó, sent, l’any 2.009, la tercera, desprès de les centrals de cicle combinat i de les nuclears.

Fa pocs dies, molts diaris ens explicaven, amb emoció, que la producció d’energia eòlica del 14 de gener passat, a la 1h 33m de la matinada, havia batut tots els rècords i havia representat el 42 % de la producció total (si comptem tota la producció del dia 14 de gener, la contribució de l’energia eòlica a la producció total del dia va ser del 27 %). El que probablement cap diari dirà demà és que la contribució de l’energia eòlica a la producció total d’ara mateix (19h 05m del 1er de febrer) no arriba al 9 %, raó per la que s’ha hagut d’augmentar el desembassament dels pantans, compensant aquesta manca de vent per energia hidràulica. I menys mal que ha plogut i que els embassaments estan plens, ja que, si no fos així, s’hagués hagut d’augmentar la producció de les centrals tèrmiques de carbó.

Com ja és sabut, i el que passa ara mateix n’és una prova, la instal•lació d'aerogeneradors no significa que es puguin tancar les centrals tèrmiques, ja que s’han de mantenir en funcionament per si, com ara mateix, no fa gaire vent a Espanya. Penso que el cost de mantenir en funcionament aquestes centrals s’hauria d’afegir al cost, ja molt elevat, de l’energia eòlica, si es vol saber el veritable cost de cada tipus d’energia.