dimecres, de febrer 10, 2010

La jubilació voluntària als 67 anys

A la vista de la proposició socialista d’augmentar l’edat de la jubilació de 65 a 67 anys, algunes ànimes, sobretot del que s’anomena la dreta, han dit que hi estan d’acord, però només si aquest allargament és voluntari.

Ja hem vist que, perquè el sistema actual de pensions es sostingui econòmicament, farà falta finançar-lo amb creixement econòmic: si hi ha creixement econòmic, no farà falta augmentar l’edat de la jubilació. Segons el nombre de pensionistes i la quantia del creixement econòmic, es podran o no augmentar les pensions (sempre en euros constants)

Examinem ara la proposta d’aquestes ànimes ben intencionades: actualment, pels que varen començar a cotitzar abans del 1.967, hi ha la possibilitat de jubilar-se abans dels 65 anys, perdent un 8 % de la pensió per cada any que es jubilin abans dels 65 (simplificant). Si es vol que algú tingui interès en allargar la data de la seva jubilació, se li haurà d’oferir un incentiu equivalent, diguem un 8 % per any.

En efecte, gairebé ningú, a qui correspongui, per exemple, una pensió de 1.000 euros si es jubila als 65 anys, allargarà la seva vida laboral d’un any si li apugen un 2 % anual, com ara, és a dir, si, jubilant-se als 67 anys, cobra una pensió de 1.040 euros. En canvi, si cobra una pensió de 1.160 euros, potser s’hi pensarà dues vegades abans de dir que no.

Doncs bé, si aquesta persona decidís allargar la seva vida laboral de dos anys, la Seguretat Social estalviaria 1.000 euros per 28 pagues, igual a 28.000 euros. Però hauria de pagar 160 euros més per paga, és a dir, 160 x 14 = 2.240 euros per any, mentre el pensionista visqués. Si el dit pensionista viu 13 anys, la Seguretat Social pagarà en pensions 2.240 x 13 = 29.120 euros. El resultat serà equilibrat.

Algú dirà que el pensionista, en allargar la seva vida laboral de dos anys, cotitzarà (ell i la seva empresa), i que, per tant, la Seguretat Social sí que tindrà un benefici. Però això només serà veritat si el jubilat no és substituït a la seva empresa, cosa que, si l’economia va mitjanament bé, no passarà pas gaire sovint.

El que vol dir que la mesura promoguda per aquestes ànimes no aporta cap estalvi al sistema de pensions.