dissabte, de febrer 18, 2012

Els preus del petroli es tornen a apujarMirant el gràfic de l'evolució dels preus del petroli, podem veure com, després d’un llarg període en que el preu es mantenia estable a uns 20 dòlars americans per barril, el 14 de juliol del 2008 va arribar a valer 142,4 $/barril. Hi ha qui considera que aquest augment del preu del petroli va ser el desencadenant de la crisi, que hauria començat per ser una crisi de l’economia real, però que va tenir com a conseqüència el desballestament del fràgil equilibri financer que la sustentava.

Al caure el preu del petroli a 35,8 $/barril a finals del 2008, semblava que l’economia es podria recuperar relativament fàcilment.

Però la il•lusió sempre dura poc a casa del pobre, i el petroli va apujar-se ràpidament des de que les economies es començaven a recuperar. El mes d’abril de l’any passat costava entre 123 i 127 $/barril, i s’ha mantingut, des de llavors, a més de 100 $, per passar dels 118 $/barril aquests darrers dies, com podem veure en el gràfic dels darrers anys.


Si no ens apressem a disminuir la nostra dependència del petroli, la crisi seguirà, i no serà, com en aquests darrers temps, una crisi fonamentalment financera, sinó que serà una crisi de l’economia real, de la que serà molt més difícil sortir.

Preus del petroli