dijous, d’abril 11, 2013

L'aturada de l'escalfament global explicada per l'absorció de calor pels oceans


Fa temps que no parlem del canvi climàtic. Per una banda, la crisi econòmica s’ho menja tot. Per una altre, des de fa més de deu anys, les temperatures globals no augmenten. Molts pensen que el canvi climàtic no és tan ferotge com ens el volen pintar.

Parlarem avui d’un nou estudi sobre l'escalfament de l'oceà acaba de ser publicat a Geophysical Research Letters, titulat Distinctive climate signals in reanalysis of global ocean heat content. Hi ha diverses conclusions importants que es poden extreure d'aquest treball.

1 - Al contrari del que es creu, l'escalfament global s'ha accelerat en els últims 15 anys. Això es deu al fet que al voltant del 90% de l'escalfament global es registra a l'escalfament dels oceans i els oceans s'han estat escalfant de forma espectacular.

2 - Com se sospitava, la major part del "calor perduda" s'ha trobat a les profunditats oceàniques. Aquest estudi revela que el 30% de l'escalfament dels oceans en l'última dècada s'ha produït a profunditats de més de 700 metres, el que no té precedents, almenys durant el darrer mig segle.

3 - Alguns estudis recents han conclòs, basats en la desacceleració de l'escalfament de la superfície, que la sensibilitat del clima a l'augment de l'efecte hivernacle és inferior a l'estimació de l'IPCC. Aquests estudis són fonamentalment erronis perquè no tenen en compte l'escalfament dels oceans profunds.

Els principals resultats de l'estudi es mostren a la figura, on es pot veure el contingut de calor de l'oceà 0 a 300 metres (gris), 700 m (blau), i el total (violeta), segons dades de ORAS4 (un sistema de milers boies “intel·ligents” que solquen els oceans a diferents profunditats, mesurant la temperatura, la salinitat, etc.).


Després de cadascuna de les erupcions volcàniques (que causen a curt termini un refredament mitjançant el bloqueig de la llum solar) de les muntanyes Agung, Bony, i Pinatubo, s'observa a les dades un esdeveniment diferent de refredament del mar. A més, després del fort esdeveniment del Niño de 1998, és visible un refredament de la part superior a 300 i 700 metres dels oceans com a resultat de la calor que es transfereix des de la superfície de l'oceà a l'atmosfera.

Una de les característiques més clares de la figura és el ràpid escalfament dels oceans durant l'última dècada. Com ja hem comentat, l'escalfament dels oceans menys profunds ha disminuït des del voltant de 2003, el que ha portat a molts escèptics sobre la realitat del canvi climàtic a argumentar que l'escalfament global s'ha desaccelerat. No obstant això, durant aquest període s'ha anat acumulant cada vegada més calor als oceans més profunds per sota de 700 metres. Els autors de l’estudi descriuen l'escalfament dels oceans des de 1999 com l'escalfament més sostingut a aquesta profunditat. De fet, les tendències recents d'escalfament de les aigües per sota  dels 700 metres semblen no tenir precedents.

De la mateixa manera, aquest nou estudi conclou que, durant l'última dècada, al voltant del 30% de l'escalfament s'ha produït per sota dels 700 metres, el que contribueix de manera significativa a una acceleració de la tendència a l'escalfament.

Quina és la causa d'aquesta transferència de calor a les capes més profundes de l'oceà? Els autors suggereixen que és resultat dels canvis dels vents relacionats amb la fase negativa de l'Oscil·lació Decadal del Pacífic i als freqüents esdeveniments de la Nena.

¿Bones notícies per a la sensibilitat del clima? Probablement no.

Si les conclusions d'aquest estudi són certes, l'aparent "seguretat" que proporciona a molta gent l'aturada de les temperatures globals pot caure per ella mateixa.