dimarts, d’abril 30, 2013

Un deute que no podrem pagar mai


Viatjant per Irlanda es veuen moltes cases buides que es varen construir pensant en un benefici ràpid, i que probablement no s’ocuparan mai. Mentre aquestes cases es construïen, els obrers que les feien guanyaven uns bons sous, i el PIB (Producte Interior Brut) augmentava ràpidament. Però des del punt de vista de l’economia irlandesa a llarg termini, això va ser una estratègia desastrosa, deixant cases que no vol ningú i deutes que no es podran pagar mai” (Philip Coggan – Paper Promises).

Canviem Irlanda per Espanya o per Catalunya i ens trobem en el mateix cas.

Quin és el deute real de l’economia espanyola envers de l’exterior? Es el que s’anomena PIIN (Posició de la Inversió Internacional Neta), i està formada per la diferència entre els actius i els passius exteriors. Posem l’exemple espanyol:

- Espanya té, al mes de desembre de 2012, unes inversions directes a l’estranger de 475.000 milions d’euros, i els estrangers tenen una inversió directa a Espanya de 481.000 milions d’euros. Les inversions directes contribueixen amb -6.000 milions a la PIIN espanyola.

- Al mateix mes, Espanya té unes inversions de careta a l’estranger de 276.000 milions, mentre que els estrangers tenen una inversió de cartera a Espanya de 815.000 milions. Les inversions de cartera contribueixen amb -538.000 milions a la PIIN espanyola.

- Pel que fa a les altres inversions, Espanya en té a l’estranger per valor de 421.000 milions al mes de desembre de 2012, mentre que els estrangers en tenen 605.000 milions a Espanya. Aquestes altres inversions contribueixen a la PIIN espanyola amb -184.000 milions.

- Finalment, el Banc d’Espanya tenia, a la mateixa data, 38.000 milions en reserves, 44.000 milions en actius nets i un deute amb el Banc Central Europeu de 333.000 milions (realment, aquest deute correspon als diferents bancs, però es comptabilitza al Banc d’Espanya). Això fa un total de -250.000 milions d’euros que s’afegeixen a la PIIN espanyola.

- Sumant, arribem a la conclusió que el deute exterior net d’Espanya és de 976.000 milions d’euros, un 92,9 % del PIB.

Aquest deute ha anat augmentant aquests darrers anys, mentre es construïen cases que ningú ocuparà mai, com es veu al gràfic.


Fixem-nos ara amb les PIIN dels diferents països europeus del nostre entorn (dades del segon quadrimestre de 2012, menys per França, que són dades del 2011). Hi veiem que els PIGS (Portugal, Irlanda, Grècia i Espanya-Spain) destaquen per sobre dels altres. Tenen un deute extern que mai no podran pagar, ja que és, més o menys, equivalent a tot el que cada país produeix durant un any.I aquest és el problema.

(Seria interessant veure la PIIN catalana. Per ara, no l’he trobat. Quan la trobi, la publicaré.)