dijous, d’abril 26, 2007

De les avaries de la dessaladora


La dessaladora de Blanes s’ha tornat a espatllar. Diuen que estarà aturada almenys un mes. Segons ens expliquen, l’avaria ha estat la mateixa que la del mes d’octubre passat: el temporal va afectar un dels transformadors situats prop del mar. Llegim als diaris que la causa d’aquestes repetides avaries és que les instal•lacions de la dessaladora estan massa a la vora del mar.

L’Agència Catalana de l’Aigua (A.C.A.) ha fet un nou projecte per a la captació de l’aigua del mar per evitar que les onades trenquin les canonades de captació de l’aigua. El pressupost d’aquesta modificació és de 2 milions d’euros aproximadament.

Em pregunto qui va ser el responsable del projecte d’aquesta dessaladora. Quines responsabilitats se li han demanat? Sembla clar que hi va haver inconsciència o ignorància al fer unes instal•lacions al costat del mar sense cap protecció. Hem de dir que això li pot passar a qualsevol, ja que tothom té el dret a equivocar-se. Probablement, al ser l’A.C.A. un organisme públic, les responsabilitats s’han diluït. Si la dessaladora hagués estat feta per una empresa privada, probablement s’hi haurien mirat més a l’hora de fer el projecte, i si hi hagués algun un error tan clar i tan important com aquest, probablement el responsable ja seria al carrer.

El més trist és que aquests dos milions d’euros suplementaris els hauran de pagar, d’una manera o d’una altra, els usuaris de l’aigua de la dessaladora. I que, si el projecte s'hagués fet com cal des del principi, s'haurien pogut estalviar.

Com diria la meva àvia: sembla que siguem a can Rotschild.

Es el que acostuma a passar amb els calés públics, que no dolen a ningú.