dimecres, de maig 07, 2008

D’això els diaris probablement no en parlaran

Llegeixo a la revista Nature un article titulat “Advancing decadal-scale climate prediction in the North Atlantic sector”, del que els diaris no n’han parlat ni gaire ni gens. Tradueixo el resum que en fan els autors a la mateixa revista:

El clima de la regió de l’Atlantic Nord té unes fluctuacions en escales decennals que tenen grans conseqüències sobre la societat. Exemples importants els tenim en l’activitat dels huracans, la temperatura de la superfície i les variacions de la pluja a Nord Amèrica, Europa i al nord de l’Africa.

Aquestes variacions decennals serien predictibles si es conegués l’estat de l’oceà a cada moment, però la falta d’observacions subaquàtiques que són necessàries fan que aquest estat de l’oceà no es pugui conèixer prou bé, raó per la qual aquestes prediccions es troben molt limitades.

Aquí apliquem un mètode simplificat, que utilitza només les temperatures de la superfície del mar, per superar aquesta dificultat i executar prediccions retrospectives amb un model climàtic. Aquest mètode permet de millorar significativament les prediccions fetes amb una informació incompleta de l’estat de l’oceà, particularment a l’Atlàntic Nord i al Pacífic tropical. Així, aquests resultats assenyalen la possibilitat de prediccions decennals rutinàries.

Usant aquest mètode, i considerant a la vegada les variacions naturals internes del clima i les futures actuacions antropogèniques, hem fet la següent predicció: els propers deu anys, la circulació d’aigua a l’Atlàntic meridional s’afeblirà per anar cap a la seva mitjana a llarg terme. Es més, la temperatura de l’aigua superficial de l’Atlàntic Nord i les de la superfície d’Europa i Amèrica del Nord es refredaran lleugerament, mentre que les del Pacífic tropical no variaran.


Els nostres resultats suggereixen que la temperatura global mitjana podria no augmentar durant els propers deu anys, ja que les variacions naturals del clima de l’Atlàntic Nord i del Pacífic tropical anul•laran de manera temporal l’escalfament previst per les accions antropogèniques.

No sé si els càlculs dels autors d’aquest article són o no són fiables. Però tenen l’avantatge de donar una explicació del perquè durant aquests darrers anys la temperatura global del planeta no ha augmentat.

En la mateixa revista hi trobem un altre article, “Climate change: Natural ups and downs”, que ens explica les darreres previsions del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), que pensen que en els propers vint anys el clima global s’escalfarà probablement de 0 (zero) graus.

Es clar que aquest tipus de notícia no interessa gens als popes del canvi climàtic, ja que podrien fer creure al poble (que és el que paga) que el tal canvi no és ni segur ni per demà. I de què viurien ells si el bon poble es tornés escèptic als seus dogmes? Els interessa més publicar fotos com les d’un ós polar sobre un tros de gel que es va fonent. Els és més rendible.