dissabte, de juny 14, 2008

L’evolució de la població de Malgrat


Posant en un gràfic les dades que he trobat sobre els habitants de Malgrat, des de l’any 1900 fins ara, hi veiem l’evolució que ha tingut la població:

- Durant cinquanta anys, la població ha estat relativament estable, entre quatre mil i cinc mil habitants.

- Un augment important de població als anys cinquanta, on passa a sis mil habitants, i, sobretot, als anys seixanta, on passa a nou mil: el creixement mitjà als anys seixanta és d’uns 300 habitants per any.

- Un creixement sostingut, però relativament moderat, als anys setanta i vuitanta, arribant als 11.500 habitants: creixement mitjà d'uns 130 habitants per any.

- Un creixement important als anys noranta, arribant als 14.000 habitants, el que dóna un creixement mitjà de 250 habitants per any.

- Un creixement molt ràpid aquests darrers set anys, arribant als 18.500 habitants l’any 2007, el que significa un augment de gairebé 650 habitants per any.

Hi trobem, doncs, dos períodes de creixement molt important: els anys seixanta i els darrers set anys. Per uns, aquest creixement tant important serà símbol de desenvolupament i de modernitat, per altres, serà més aviat una pèrdua de la identitat del poble i un munt de molèsties per la dificultat d’acomodar els serveis a l’augment important de la població.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Caldria saber aquest creixement de què es nodreix: naixements o immigració (sigui d'on sigui). Probablement els propers anys el creixement de població serà menor al de la previsió de fas, bàsicament per la crisi econòmica (ui!!, perdó que aquesta paraula no es pot pronunicar) que comencem a patir.