dissabte, de novembre 29, 2008

L’ARE de la zona Escultor Clarà

Tant al darrer butlletí municipal com a la web de l’Ajuntament s’acaba de publicar la situació actual de l’ARE Escultor Clarà, que es vol construir a la vora de la N II. El document publicat a la web municipal conté molta informació, encara que, de vegades, sigui poc comprensible pel profà.

L’Area Residencial Estratègica prevista al sector Escultor Clarà preveu 525 habitatges, dels quals 276 seran protegits i la resta seran de lliure mercat. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) preveia 365 habitatges en aquest sector, el que vol dir que l’ARE projectat no s’ajusta al POUM, ja que projecta un 44 % més d’habitatges que els aprovats al Pla. Si no es canvia el POUM, la construcció serà il•legal i com a tal, es podrà recórrer, primer a la informació pública i desprès, al jutjat. Així de bé s’estan fent les coses.

La superfície de l’ARE projectat és de 89.762 metres quadrats. L’ajuntament ja ha formalitzat la cessió de terrenys al govern català, segons llegim al butlletí. De fet, el calendari de les actuacions ha estat el següent:

- febrer 2008: document indicant una ARE als carrer Països Catalans, de 8,75 hectàrees i 436 habitatges.
- juliol 2008: petició de l’alcaldia al conseller, previ consens als propietaris majoritaris, de traslladar l’ARE del carrer Països Catalans a la zona Escultor Clarà.
- setembre 2008: aprovació inicial dels ARE del Maresme 2008-2011.
- octubre 2008: 45 dies a comptar del 20 d’octubre.

Hem de destacar que la substitució de l’ARE del carrer Països Catalans per la del Escultor Clarà ha suposat un augment de 89 habitatges (+ 20 %) per una superfície que passa de 8,75 a 8,98 hectàrees (+ 3 %). S’incrementa notablement la densitat de la zona construïda al canviar la ubicació. Ens podríem preguntar per què.

Per altra banda, s’ha publicat una vista virtual de com quedarà la zona de l’ARE. En podem destacar les característiques següents:

- vialitat = 2,1 hectàrees (23 % del total)
- verd públic = 2,2 hectàrees (24 % del total)

Hem de dir que la qualitat urbanística de la zona, tal com es veu a la imatge virtual, és correcta, encara que seria molt millor amb els 365 habitatges contemplats al POUM en comptes dels 525 projectats, ja que els edificis es veuen molt atapeïts. Però tant de bo que el creixement de Malgrat d’aquests darrers vint anys hagués estat fet d’aquesta manera: avui tindríem un poble completament diferent i molt millor.

Però aquesta qualitat urbanística de l’ARE que ens proposen no ens ha de fer oblidar que no està d’acord amb el POUM. D’altra banda, queda en l’aire la pregunta de sempre: té el poble de Malgrat necessitat de la construcció de 525 habitatges nous?

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Cal tenir en compte també que a l'Escultor Clarà ja s'acumulava habitatge protegit d'altres sectors amb el POUM. Això comporta una concentració d'habitatge protegit i dotacional a la zona que no afavoreix la cohesió social. Tampoc hi ha cap mena d'estudi sobre el tema. De fet, per no haver-hi no hi ha res. Cap document tècnic municipal avala l'ARE, però el govern ja ha dit que si i el publicita. Déu n'hi do.
Neus Serra

Anònim ha dit...

però tambe dir que ja era una zona de nou creixement aprovat per CiU en el POUM