dimecres, de juny 17, 2009

La “ciutat sanitària”

Llegim al darrer butlletí municipal que hi ha una d’una iniciativa privada, per crear diferents centres d’activitats per a “usos sociosanitaris i assistencials públics i privats per atendre la demanda local i comarcal” a l’avinguda de la Costa Brava, a la zona d’entrada al municipi des de la carretera N II.

La proposta que té l’equip de govern – PSC i PPC – sobre la taula en aquests moments és ubicar en aquest sector de més de 40.000 metres quadrats un tanatori amb sales de vetlla, una residència geriàtrica i pisos tutelats, entre altres serveis de caràcter sociosanitari.

Es tracta d’un projecte que pot semblar interessant, i sobre el que faria falta una discussió per posar blanc sobre negre els seus avantatges i els seus inconvenients. Personalment, hi veig un inconvenient major: posar un tanatori al costat mateix d’una residència geriàtrica pot tenir la comoditat d’un trasllat ràpid dels vells que acabin el seu pas per aquesta vida per portar-los al tanatori, però tindrà segurament un impacte força negatiu per la moral de les persones acollides al geriàtric, que tindran, amb el tanatori tan a prop, sempre present que potser demà seran ells els que canviïn d’edifici. I ja es sap que, a aquestes edats, una moral negativa no és gaire bon símptoma.

A no ser que els propietaris del geriàtric tinguin una subvenció de la seguretat social per escurçar la vida dels seus dispesers, el que estalviaria una bona quantitat de diners en pensions a l'organisme estatal.

Text del butlletí municipal:

L’Ajuntament de Malgrat planifica el projecte de construcció d’una ciutat sanitària a l’avinguda de la Costa Brava, a la zona d’entrada al municipi des de la carretera N II. Segons aquesta proposta d’una iniciativa privada, es tracta de crear diferents centres d’activitats per a “usos sociosanitaris i assistencials públics i privats per atendre la demanda local i comarcal”. L’alcaldessa, Conxita Campoy (PSC), ha avançat que la idea és concentrar diferents serveis socio-sanitaris en aquest sector. La proposta que té l’equip de govern – PSC i PPC – sobre la taula en aquests moments és ubicar en aquest sector de més de 40.000 metres quadrats un tanatori amb sales de vetlla, una residència geriàtrica i pisos tutelats, entre altres serveis de caràcter sociosanitari. També s’ha pensat en la possibilitat de cedir 3.000 metres quadrats dels terrenys municipals a la Comunitat Terapèutica del Maresme perquè hi pugui traslladar les dependències del carrer de Passada. L’alcaldessa també ha explicat que es reservaran uns 8.000 metres quadrats d’aquest sector per a la possible construcció d’un nou centre d’assistència primària (CAP) a Malgrat.

L’alcaldessa ha assegurat que aquesta proposta ha estat ja supervisada per la Generalitat i que hi dóna el vist i plau inicial. Tot i això, l’alcaldessa ha afegit que és possible que el govern de la Generalitat faci alguna modificació en el projecte.