divendres, d’abril 27, 2012

L'Enquesta de Població Activa del primer trimestre


L'Enquesta de Població Activa (EPA) és una investigació contínua i de periodicitat trimestral dirigida a les famílies, realitzada per l'INE des de 1964. La seva finalitat principal és obtenir dades de la força de treball i de les seves diverses categories (ocupats, aturats), així com de la població aliena al mercat laboral (inactius). La mostra inicial és de 65.000 famílies al trimestre, quedant reduïda a la pràctica a aproximadament 60.000 famílies entrevistades de manera efectiva que equivalen a unes 180.000 persones.
S'acaben de publicar les dades de l'EPA corresponents al primer trimestre del 2012. El nombre d'aturats ha augmentat en 365.900 respecte del trimestre anterior, arribant als 5.639.500, el que representa un 24,4% de la població activa (23.072.800 persones).

Pel que fa al tram d'edat comprès entre els 16 i els 24 anys, el nombre d'aturats és de 981.200, un augment de 37.700 persones respecte del trimestre anterior, el que representa un 52% de la població activa d'aquest tram d'edat (1.772 300 persones).


1 comentari:

Anònim ha dit...

Excellent