diumenge, d’abril 29, 2012

Els comptes de l’ajuntament al 31 de març


L’ajuntament ha publicat els seus comptes del primer trimestre de l’any. El que és més interessant d’aquests comptes no és l’estat dels ingressos i de despeses, que a aquestes dates de l’any són encara poc significatives, sinó les modificacions que s’han efectuat al pressupost. I és que aquestes modificacions són importants: s’ha passat de 17,8 milions d’euros a, ni més ni menys, 27,2 milions. A les taules següents, les partides amb diferències estan en vermell.


A l’apartat d’ingressos taxes, preus públics i altres ingressos, la diferència (+ 49.539 €) és deguda a les contribucions especials per l’urbanització de la riera de Palafolls.

Al de transferències corrents, la diferència (+ 96.465 €) correspon a una transferència del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Al de transferències de capital, la diferència (+ 757.047 €) correspon a una subvenció suplementària de la Generalitat pel barri del Castell (380.897 €), i a dues subvencions de la Diputació: una pel soterrament de contenidors (56.332 €) i l’altre pel centre cívic del barri del Castell (319.518 €).

Les diferències d’ingressos als actius financers són apunts comptables per equilibrar ingressos i despeses, i vol dir que es gastarà de la tresoreria, ja que no es demanen nos préstecs.

Al capítol de despeses, hi trobem un augment de les despeses de personal (+ 208.565 €), es corresponen al pla d’ocupació pel que hi ha una transferència del SOC (96.465 €), i 112.100 € d’augment de remuneracions al personal de seguretat ciutadana, que augmentarà els seus efectius.

A l’apartat de compra de béns i serveis, l’augment del pressupost és de 521.481 €, que es corresponen a moltes partides, de les que destacarem l’arrendament d’un local per l’oficina d’habitatge i projecte barri del Castell, per 21.506 €, i la recollida de residus, que té un augment de 153.600 €.

L’augment més important de les despeses és a l’apartat de les inversions, que resumim en el quadre següent:


La pregunta que ens podem fer és què coi hi fan en el pressupost modificat gairebé 6 milions d’euros per l’equipament socio cultural, a no ser que s’esperi una macrosubvenció, cosa difícil en aquests temps d’austeritat. I la reflexió, que ja vam fer l’any passat sobre el mateix tema, és que presentar un pressupost d’un milió per augmentar-lo, tres mesos més tard, a gairebé 10 milions, demostra molt poca serietat en la confecció del pressupost d’inversions. A una empresa privada, al que actués així se li assenyalaria directament la porta.

Si totes aquestes inversions s’arribessin a fer, el forat a la tresoreria de l’ajuntament seria dels que fan història. Menys mal que, si la història es repeteix, aquest augment de les inversions previstes quedarà en molt poca cosa.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Mentres l'Administració retalla sous l'Ajuntament de Malgrat de Mar vinga hores extraordinàries i complements de productivitat per uns quants

Anònim ha dit...

A la policia no me la toques, eh! son los únicos del pueblo que generan ingresos.