diumenge, d’abril 27, 2008

Els efectes de l’aigua al País Valencià

Les causes del fracàs escolar

El dia de Sant Jordi es va celebrar una sessió de control a les Corts valencianes. El conseller d’Educació, el senyor Font de Mora, va ser preguntat sobre les mesures adoptades per contrarestar el fracàs escolar, que ha passat del 26 al 36 %. La seva resposta va ser clara, definitiva, contundent: “Si hi hagués el transvasament de l’Ebre seria d’una altra manera. Mentre no el facin des del govern d’en Zapatero, poc podem fer nosaltres...”

Ara resulta, doncs, que els valencianets i les valencianetes tenen afectat el seu cervell ja que el govern central ha decidit anular el projecte del transvasament de l’Ebre. El fenomen físic és fàcilment comprensible: la falta d’aigua els ha assecat el cervell.

El que està clar és que la degradació del sistema d’educació al País Valencià, amb cada vegada més alumnes per professor, amb cada vegada més escoles en barracons provisionals, no hi té res a veure: la única causa és que l’Ebre no s’ha transvasat.

Ho ha dit el conseller, que és del PP. I el que diu un conseller, va a missa.


Atròfia testicular

Un diputat provincial d’Alacant, el senyor Domingo Soler, va dir, el dia 2 d’aquest mes, que estava en contra de la construcció d’una dessaladora a Torrevieja, ja que havia llegit, en un treball d’una universitat xilena, que l’aigua dessalada tenia una concentració de bor de 2 grams per metre cúbic, el doble del que permeten les normes, i que aquesta concentració anormal de bor tenia com a conseqüència una disminució de la mida dels òrgans reproductors masculins.

No cal dir que el senyor diputat provincial és del PP. I que la dessaladora de Torrevieja la volen construir els socialistes.

El que no ha explicat el senyor Domingo Soler és si l’aigua de la primera dessaladora d’Alacant, construïda pel PP, té els mateixos efectes.

I pel que fa a la de Blanes? Els efectes perversos de la quantitat de bor a l’aigua dessalada s’haurien d’aturar a la frontera entre Catalunya i el País Valencià? No seria bo que l’ajuntament fes fer un estudi sobre la possible atròfia testicular dels malgratencs que beuen l’aigua dessalada?

Si fos així, ens podrem consolar pensant allò que sempre s’havia dit, que la grandària testicular estava en proporció inversa a la quantitat de neurones. No es consola qui no vol.