divendres, de gener 29, 2010

Economia d’esquerres

Sé que soc un ignorant en matèria d’economia. Tot el que sé ho vaig estudiar al darrer curs de la carrera, on ens va tocar estudiar el Curs d’Economia Moderna d’en Paul Samuelson, que em va permetre de més o menys saber llegir balanços i de conèixer algunes de les paradoxes de la teoria de la renda. Però res més.

Tenint aquesta ignorància, em vaig empassar allò que diuen els socialistes, que hi ha una economia d’esquerres i una economia de dretes. Intuïtivament, m’imaginava que una economia d’esquerres repartia millor la riquesa entre les diferents capes socials que una de dretes.

I, heus aquí que començo a verificar si el govern socialista ha repartit millor la riquesa que els governs de dretes. La distribució de la renda es pot calcular mitjançant l’índex de Gini, que mesura la concentració de la riquesa, entre 0 i 1: 0 és l’absoluta igualtat, 1 és l’absoluta desigualtat. L’any 2.003, Espanya tenia un índex de 0,307, i l’any 2.008 havia augmentat fins a 0,325 (a comparar a 0,225 per Dinamarca o Suècia). Es a dir, la riquesa s’ha concentrat a Espanya durant els anys de govern socialista, abans de la crisi.

Una altre manera de mesurar la desigualtat de la distribució de la riquesa, és comptar el que tenen el 20 % de famílies més riques i dividir-ho pel que tenen el 20 % de les famílies més pobres, l’any 2.003 aquesta divisió donava un resultat de 5,1, i l’any 2.007 el resultat havia augmentat a 5,4: els rics són més rics, i els pobres, en comparació, més pobres. Aquesta divisió, aplicada a l’Europa dels 15, és de 4,8.

Si mirem l’evolució real dels sous a Europa, durant els anys 2.000 a 2.008, veurem que a Espanya, junt amb Alemanya, Àustria, Portugal i Itàlia, els sous han baixat, mentre que han augmentat als altres països europeus dels 15.

En resum, segurament que m’havia equivocat quan pensava que una economia d’esquerres, tal com l’ha practicat el govern socialista, consistia en repartir millor la riquesa entre les diferents capes socials que una de dretes. Hauré de millorar els meus coneixements d’economia.