dissabte, de gener 16, 2010

El pressupost municipal pel 2.010

Encara no s’ha publicat el pressupost de l’ajuntament per l’any 2.010, però ja podem començar a estudiar-lo a la vista dels seus principals components.

El pressupost total és de 24,9 milions d’euros, el que representa un augment del 3,0 % sobre els 24,2 milions pressupostats per l’any 2.009.

Les despeses corrents baixen si les comparem amb les del 2.009: 15,7 milions pel 2.010 per 16,0 pressupostats pel 2.009 (-2,3 %).

L’augment del pressupost ve principalment de les inversions, que passen d’un pressupost 2.009 de 7,6 als 8,3 milions del 2.010 (+ 10,0 %).


Despeses corrents

Les despeses corrents estan composades de despeses de personal, de compres i serveis, de despeses financeres i de transferències corrents. Examinarem les dues primeres, que són les més importants:


Despeses de personal

El nombre de llocs de treball a l’ajuntament pressupostat per l’any 2.010 és de 212, amb un augment de 4 respecte de l’any anterior. Hi haurà:

- 96 llocs de funcionaris (1 més que l’any anterior: 1 caporal de la policia local),

- 96 llocs de personal laboral a jornada completa (1 més que l’any passat: + 1 oficial d’enllumenament, + 1 redactor ràdio Malgrat, - 1 arquitecte tècnic). Hem de dir que aquest darrer ja s’havia previst amortitzar-lo l’any anterior.

- 19 llocs de personal laboral de temporada a jornada completa (3 més que el 2.009: 3 monitors pel casal d’estiu),

- 1 lloc de personal laboral de temporada a jornada parcial (sense canvis),

- 1 lloc d’eventual (també sense canvis). Aquest lloc de treball eventual correspon a una persona de confiança de la regidoria d’inserció laboral.

Malgrat aquest augment de personal, les despeses creixen relativament poc, ja que passen de 7,96 milions d’euros al pressupost de l’any 2.009 a 8,04 milions per aquest any (+ 1,0 %). Això vol dir que es preveu que alguns dels llocs de treball quedaran vacants.


Despeses de compres i serveis

No en tenim el detall, que encara no s’ha publicat, però aquesta partida es preveu que baixi dels 7,2 milions de l’any passat als 6,9 milions del 2.010. Totes les partides baixen, s’ha explicat al ple de l’ajuntament, menys les següents:

- inserció laboral, que augmenta un 8,7 %

- medi ambient, que augmenta del 4,4 %

- benestar social, que augmenta del 5,6 %

Hem de dir que aquesta reducció de les compres i dels serveis és molt voluntarista, però que serà molt difícil que es realitzi, ja que l’equip de govern estarà molt sol•licitat d’uns i altres, i tindrà problemes per dir no, ja que l’any 2.011 és any electoral.


Inversions

Les principals inversions previstes són:

- rehabilitació de la torre de la vídua de can Sala = 1,0 milions d’euros, amb una subvenció de 400.000 € (subvenció que, segons sembla, no es tindrà)

- remodelació del nucli antic = 2,25 milions d’euros

- piscina coberta = 1,3 milions d’euros de dotació municipal

- barri del Castell= 1,3 milions d’euros (plaça Canigó = 250.000 €, centre cívic =650.000 €, pujada del Castell = 200.000 €, carrer Lleida i carrers transversals = 200.000 €)


Conclusió

Uns pressupostos voluntaristes (ho hagueren pogut ser més, però això ja és una altre discussió), que, al meu humil parer, tenen molt poques possibilitats de complir-se, ja que l’any 2.011 és un any electoral, i un govern municipal que aspiri a la reelecció no pot dir massa vegades que no.

Una prova de que la voluntat política per no sobrepassar aquest pressupost és més aviat fluixa és que la senyora alcaldessa no va obrir la boca durant la discussió del pressupost al ple corresponent.