divendres, de juny 17, 2011

Energia i autonomies

Ara que tothom parla dels enrenous dels indignats, aquí parlarem de les coses de menjar: en el nostre cas, de l’energia produïda i consumida a Espanya per autonomies.

El Ministeri d’Indústria permetrà que els preus de l’electricitat puguin ser diferents a cada autonomia, segons es pot llegir a l’esborrador remès a la CNE (Comissió Nacional d’Energia). En aquest esborrador s’obre la possibilitat de que les autonomies puguin establir impostos que es repercuteixin als ciutadans.

Com que les autonomies són les que gestionen tot el procés administratiu del règim especial (fotovoltaica, eòlica, etc.), i que l’energia del règim especial és la que més augmentarà d’aquí al 2020, i tenen competències sobre el desenvolupament de les xarxes intel•ligents, aquesta diferenciació de preus per comunitats pot ajudar a establir un model energètic més racional a Espanya.

En la taula següent es pot veure la producció i el consum de cada comunitat autònoma, corresponent a l’any 2009. Es destaca l’enorme forat negre que representa la comunitat de Madrid, que importa una quantitat enorme d’energia. Això és també un impost que es paga des de la perifèria, per permetre el desenvolupament madrileny. Es estrany que ningú ho hagi qüestionat, malgrat la descentralització que hi ha hagut a Espanya aquests darrers trenta anys.


Destacarem, també, el gran percentatge d’energia nuclear que alimenta el consum català, aproximadament un 40 %.

Mapa de les centrals espanyoles