dilluns, de juny 27, 2011

El comerç d'emissions de CO2 experimenta una brusca caiguda

Ja hem parlat de les raons per les quals el comerç d'emissions de la Unió Europea és molt probable que sigui un fracàs, tot i que és el sistema estrella de la Unió per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. La raó bàsica d'aquest previsible fracàs és que el valor dels drets d'emissió és molt probable que cotitzin a la baixa, la qual cosa redueix considerablement el seu efecte motivador per reduir les emissions.

Doncs bé, dijous i divendres de la setmana passada hi va haver una forta caiguda del preu dels drets, que han passat de valer 16,80 € / t el 30 de maig a valer 13,01 el 23 de juny i 12,07 el 24.

En el primer gràfic podem apreciar l'evolució d'aquest preu des del 1 de gener de 2008 fins divendres passat, i en el segon, per apreciar millor l'evolució dels dos últims anys, des del 1 de gener de 2010 fins divendres passat.Podem observar que aquests drets, que valien entre 20 i 25 euros per tona l'any 2008, fins al mes d'octubre, s'han desplomat fins situar-se en valors entre 12 i 16 euros per tona a partir de llavors.

Dades diàries del preus dels drets d’emissió