dijous, de novembre 22, 2012

El PP i les pensions


El PP diu, a la seva publicitat electoral, es fa la pregunta següent: “A una Catalunya independent, com es pagarien les pensions de 1.600.000 pensionistes amb menys de 3 milions de treballadors?”.

A la taula següent podem veure el nombre de beneficiaris de pensions i la població ocupada per cada comunitat autònoma al mes de desembre de l’any 2011. Hi trobem que hi havia a Catalunya 1,89 ocupats per cada pensionista, mentre que pel total d’Espanya n’hi havia 2,01. La resposta a la pregunta que es fa el PP seria, doncs, que, si a Catalunya hi ha sensiblement el mateix número d’afiliats per cada pensionista que al total d’Espanya, les pensions es pagarien, si Catalunya fos independent, de la mateixa manera que s’estan pagant ara mateix a Espanya, més o menys amb les mateixes dificultats.


Un punt de vista diferent és el que donen les estadístiques de cotitzacions i de prestacions per cada comunitat autònoma. A principis del mes d’octubre els diaris van publicar una ressenya d’Europa Press titulada “Madrid, Balears i Canàries paguen les pensions de les altres autonomies”. Segons aquestes dades, l’any 2010, l’aportació de Catalunya a la Seguretat Social va ser de 18.422 milions d’euros, però les pensions catalanes van costar 18.842 milions, el que va generar un dèficit de 420 milions. L’any 2011, l’aportació catalana va ser de 18.373 milions, mentre que les pensions van ser de 19.541 milions, generant un dèficit de 1.168 milions.

La taula següent mostra les dades d’aquesta ressenya per cada autonomia. Per algunes no es donen les dades de les cotitzacions ni de les prestacions, però per totes es donen les dades del superàvit o del dèficit. Hi podem veure que, malgrat que Madrid, Balears i Canàries tenen superàvit, el total presenta un dèficit molt acusat, de 10.751 milions d’euros. També podem comprovar que Madrid, Balears i Canàries tenen 2,74, 2,54 i 2,89 ocupats per cada beneficiari, molt per sobre de la mitjana, mentre que Galícia i Astúries, que tenen un gran dèficit (relativament a la seva població) tenen només 1,47 i 1,31 ocupats per beneficiari. Hi ha, doncs, una certa coherència entre les dues fonts.


De manera que, l’any 2011, Catalunya va tenir un dèficit de pensions de 1.168 milions, que correspon a un 10,9 % del dèficit total espanyol, bastant menys del que li correspondria pel seu pes específic. Això confirma el que hem dit abans: si Catalunya fos independent, les pensions es pagarien, més o menys, amb la mateixa dificultat amb la que ho fa actualment Espanya.