divendres, de novembre 23, 2012

El programa electoral del PSC


El PSC proposa una Espanya federal. Examinarem què vol dir això, segons el seu programa electoral, i també donarem una ullada a les seves propostes per sortir de la crisi i a les que fan sobre l’educació.

Una Espanya Federal

Fer una nova Constitució que recollirà tres tipus de competències:

1. Les competències del Govern espanyol: la defensa, la representació exterior, la subscripció de tractats internacionals, la protecció civil del territori en casos de desastres o problemes que van més enllà dels límits d'un territori, o una part de la fiscalitat per al manteniment del pressupost federal, entre d’altres.

2. Les competències que serien exclusives de les nacions federades, com és el cas de Catalunya, en un marc comú de drets bàsics: per exemple l'educació o la sanitat, l'habitatge, la llengua i la cultura, el dret civil, la justícia, la seguretat, etc.

3. Les competències compartides, que haurien de ser les menys possibles. Seguint les tècniques del federalisme dual, les competències concurrents, aquelles en les quals tots dos governs tenen la possibilitat de regular la mateixa matèria, serien les menys possibles i se suprimiria la legislació bàsica. Així, si la Generalitat té la competència en educació, en cultura, o en sanitat, el govern federal no hi podrà interferir.

La proposta de reforma constitucional inclou també un federalisme fiscal basat en els principis de suficiència, justícia i solidaritat, que ens permeti assolir un tracte econòmic just per a Catalunya. La nostra proposta aposta per una Agència Tributària de la Generalitat de Catalunya amb participació del govern federal, que es farà càrrec de tots els impostos que paguem els catalans i les catalanes.

Propostes per sortir de la crisi

- Volen una Europa forta que treballi per al creixement de tots els països membres – el problema és saber com ho faran si governen.

- Volen fer reformes per l’equitat i el creixement a Espanya:

- Reforma financera: exigeixen que les entitats bancàries rescatades que donin crèdits a preus assumibles. Sembla una simplificació del problema bancari digna d’un col•legi de pàrvuls.
- Reforma fiscal: equilibrar els impostos del treball i del capital, introduir la fiscalitat verda. Sembla una bona proposta.
- Reformes en els mercats de bens i serveis: millorar la defensa de la competència.
- Reforma del sistema energètic: presentar a les Corts Generals (no al Parlament?) un pla estratègic per l’any 2020.

-Proposen un consens social i econòmic per la reactivació – volen impulsar un “Acord Estratègic per a la reactivació econòmica i l’ocupació”, que abordi les reformes i actuacions necessàries per tornar a créixer. No diuen quines són les seves propostes: potser no en tenen cap.

-Proposen actuacions específiques per als joves i aturats de llarga durada: Programes extraordinaris de formació i d’ocupació pública (un altre pla E?) i crearan ocupació activant l’economia a través de diferents estímuls directes.

-Mostren un compromís amb les polítiques de recerca i innovació, convocant amb caràcter immediat el Plenari del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (si la solució fos tan senzilla...)

-Parlen de nous instruments de transferència de tecnologia, dient que crearan un Fons de Transferència de Tecnologia per impulsar que la recerca de les universitats passi a les empreses.

- Impulsaran els grans projectes tractors en innovació i transferència: parlen de Smart Cities (ciutats intel·ligents), de Mobile World Capital, del vehicle elèctric i de les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement, que diuen que tenen una gran capacitat d’exportació.

- Les noves empreses no pagaran impostos els dos primers anys, i pagaran el 50 de les cotitzacions a la SS. La SS hi estarà d'acord o hauran de demanar permís al govern central?

- Volen tancar els reactors d’Ascó i Vandellós per l’any 2005: qui serà el cost pels consumidors?

- Donaran suport a totes les energies renovables, sense excepció i sense limitació (amb primes a les renovables o no? Si sí, qui les pagarà?)

- Aportaran 1000 milions d’euros en quatre anys per millorar l’eficiència energètica: això és una bona mesura, si troben els diners.

- Volen un sector turístic diversificat i sostenible. I qui no?

- Modificaran l’impost a les estades turístiques.

Educació

- No tornaran a baixar el pressupost destinat a educació.

- Tornaran a finançar amb 1.300 € les places de llars d’infants de 0 a 3 anys.

- Incrementaran la plantilla de professors.

- Eliminaran les taxes de la FP.

- Promouran un procés de debat i consens per endegar la reforma del sistema de governança de les universitats.

En resum, parlen d’incentius econòmics, de noves despeses, etc, sense dir com s’ho faran per resoldre el problema bàsic de la Generalitat, que és pagar els deutes i poder-se finançar, al menys mentre no es modifiqui la Constitució (si es modifica alguna vegada) en el sentit que proposen.