dijous, de novembre 22, 2012

El programa electoral d’ERC


Esquerra ha fet un programa electoral que trobo intel·ligent. Ha estructurat les seves propostes en dos apartats: la transició que farem i la República que volem. Les propostes per la nova república catalana tenen un interès més o menys teòric. El que m’interessa és veure què proposen les bones gents d’ERC pel període que ve, que serà de transició o no, però que és el que tenim més a prop.

M’interessaré pels aspectes que ens poden ajudar a sortir da la crisi, els econòmics i els d’educació.

Començarem per la indústria: no proposen res de ben concret, si no és fer un nou pla industrial, promoure les exportacions, etc. Pel que fa a l’economia del coneixement, incrementaran la inversió pública en innovació tecnològica industrial, augment no quantificat. L’economia verda, diuen, és una oportunitat, que tracten, pels anys a venir, d’una manera molt poc pràctica.

El model comercial que presenten és el model existent a Catalunya, que l’estat central vol canviar. ERC defensarà, tal com ho fa el govern actual, l’àmbit competencial català.

El turisme que vol ERC és un turisme sostenible. Pels anys a venir, no proposen res que sigui interessant de comentar.

El mercat ha de ser més democràtic, pel que ERC vol vetllar pel compliment del Codi de Consum, desenvolupar legislació pròpia que ara fa l’estat central i transposar les directives europees relatives al consum.

ERC vol més ocupabilitat, és a dir, més gent que tingui feina. Per això volen redefinir el paper del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), volen desplegar les competències en matèria d’acreditació d’agències de col·locació, volen promoure la mobilitat laboral, volen donar suport al treball autònom.

L’energia la volen renovable al 100 % a llarg termini. Per començar, es conformen amb un 25 % de renovable elèctrica per l’any 2020, que ja és un objectiu ambiciós. Les seves propostes sobre energia no es quantifiquen, el que vol dir que no tenen pas massa idea del que proposen pels anys a venir.

Pel sistema ferroviari no proposen res de concret pela propers anys. Critiquen la manca d’inversions a rodalies quan va ser, amb ERC al govern, que es va negociar el seu traspàs.

Carreteres: volen assumir la titularitat de tota la xarxa de carreteres i autopistes, i establir un nou pla de carreteres. No detallen si faran o no inversions, ni en donen un import aproximat.

I la banca?

Si s’aconsegueix canviar la llei espanyola, ERC vol convertir l’Institut Català de Finances en un banc públic, com és ara l’ICO. El problema és que canviar la llei espanyola sembla, en aquest moment, d’una possibilitat molt remota. Volen establir el règim de dació de l’habitatge en pagament de la totalitat del deute hipotecari, així com crear un nou impost especial sobre els actius immobiliaris que siguin propietat d’entitats financeres o empreses dependents que incrementi el seu tipus impositiu de forma proporcional a l’antiguitat de l’actiu en els balanços de l’entitat o l’empresa.

Passem ara a l’educació

Un nou model d’universitats: proposen una reforma en profunditat del sistema de governança de les universitats públiques que permeti una gestió més eficaç, una resolució millor de la representació dels agents socioeconòmics que garanteixi a la vegada la participació dels diversos col·lectius universitaris.

Per l’educació no universitària, fomentaran l’autonomia dels centres, i tenen la idea de superar la llei espanyola de la funció pública, el que és una cosa molt positiva si es pot fer. També volen potenciar la FP.

La llengua

Quan Catalunya sigui independent, ERC proposa que les llengües oficials de Catalunya siguin el català, l’aranès i el castellà, tot i que el català serà la llengua d’ús preferent.

En resum, un programa electoral que, com tots, no té solucions clares per sortir de la crisi. Moltes propostes es basen en canviar lleis estatals, canvi que serà difícil, per no dir impossible, dins del marc actual de ralacions entre Catalunya i Espanya. Són, doncs, propostes més aviat utòpiques.