dijous, de novembre 29, 2012

La protecció social a Europa i a Espanya


Eurostat ha publicat les xifres de 2010 corresponents a la protecció social a Europa, que inclou pensions de jubilació, orfandat i viduïtat, atur, salut, discapacitat, família i infància, habitatge i exclusió social. Si mirem el total en euros per habitant, observem que Espanya es troba darrere d'Itàlia i per sobre de Grècia i Portugal.Per homogeneïtzar la despesa en protecció social dels diferents països és interessant corregir amb el PPS (Purchasing Power Standard), que és un canvi de referència que elimina les diferències de preu entre països. Així, un PPS compra el mateix volum de béns i serveis a tots els països. Aquesta unitat permet unes comparacions d'indicadors econòmics entre països millors. El PPS de la UE 27 es pren igual a 100. Espanya i Grècia tenen un PPS = 87, el de Portugal és de 73, els de França i Alemanya de 124, i el de Noruega és de 158. Amb aquesta correcció, Espanya manté la mateixa posició, darrere d’Itàlia i per sobre de Grècia i Portugal.


Sempre segons les dades d'Eurostat, l'evolució de la protecció social a Espanya en termes absoluts queda reflectida en els següents gràfics (Eurostat, realment, dóna les dades en % del PIB, però el muntant total s'obté molt fàcilment)Tenint en compte que els ingressos totals de les administracions públiques espanyoles van ser, el 2010, de 381,4 milers de milions d'euros, la protecció social a Espanya va representar un 75 % del total d'ingressos, al que caldria afegir les despeses d'educació, que, si bé no són una protecció social, si són una despesa social. Si hi afegim les despeses d'educació, que per l'any 2010 són d'uns 55 mil milions, el total de despeses socials és d'un 85 % dels ingressos.

En resum, Espanya és un país amb una protecció social modesta, però, al ser els ingressos de les administracions públiques molt insuficients, aquesta prestació social modesta, relativament als països del nostre entorn, no la podem pagar.