divendres, de març 15, 2013

El deute públic de la Generalitat


El Banc d’Espanya acaba de publicar el deute públic de la Generalitat a finals de l’any 2012 ha arribat a 50.948 milions d’euros, un augment de 8.710 milions respecte d’un any abans.


Pel que fa als compromisos de despesa amb càrrec a exercicis posteriors, a finals de l’any 2011 (darrer pel que s’han publicat els comptes públics), ja era de 77.930 milions d’euros. No he trobat les dades de l’any 2010, però, de tota manera, de 2009 a 2011 han augmentat menys que els anys anteriors.


Aquests compromisos de despesa es reparteixen de la manera següent:

any 2012 = 5.452 milions
any 2013 = 9.168 milions
any 2014 = 5.817 milions
any 2015 = 6.723 milions
resta anualitats = 50.770 milions

Es pot dir que la Generalitat es troba en fallida tècnica, de la que li serà molt difícil sortir-ne. No només perquè l’estat central ofegui els comptes autonòmics de Catalunya, que és el que diu molta gent, sinó sobre tot, amb perdó, perquè els responsables de la Generalitat han estirat més el braç que la màniga, especialment del 2006 al 2009.

Afegit el 21 de març

La Sindicatura de Comptes ha publicat, el 20 de març, el Compte General de la Generalitat de l’any 2010. Hi trobem la dada que faltava als compromisos de despesa de l’any 2010, que era de 79.502,4 milions d’euros. Completem, doncs, el gràfic.

La dada de l’any 2011 no és de la Sindicatura, sinó de l’avenç del tancament dels pressupostos de l’any 2011, fet per la Conselleria d’Economia. Per primera vegada, aquests compromisos baixen. Esperem que sigui veritat, però trigarem encara un any abans que la Sindicatura ho certifiqui.


El detall dels compromisos a l’any 2010 és el següent (la major part són obres públiques):