dimarts, de març 26, 2013

Qui ha de pagar els desperfectes de les llevantades?Interessant la discussió entre l’ajuntament de Pineda i el Ministeri de Medi Ambient. La discussió gira sobre qui pagarà els desperfectes que la darrera llevantada ha causat al passeig de Pineda. Pel que poder llegir, la construcció d’aquest passeig havia estat finançada pel ministeri, raó per la que l’ajuntament de Pineda reclama que es faci càrrec dels desperfectes. En canvi, el ministeri diu que arreglar els desperfectes és una qüestió de manteniment i, segons el conveni signat entre ministeri i ajuntament, el manteniment corre a càrrec de l’ajuntament.

Fins on arriba el manteniment i on comencen les inversions? Aquest és el tema de la discussió. Modestament, opino que es tracta de manteniment, ja que l’obra ja es va fer, que és el que correspondria al concepte d’inversió. Qualsevol desperfecte, sigui petit o gros, és manteniment.


Penso, doncs, que les coses estan clarament definides. Encara que aquest manteniment del passeig de Pineda no sigui una bagatel·la, ja que costa, pel que diuen, un milió d’euros.Probablement els responsables municipals, veient això, seran una mica més cauts en demanar obres finançades per altres administracions si són conscients que el manteniment, sigui petit o gros, l’hauran de pagar ells.