dimecres, de març 20, 2013

El preu de l’electricitat


S’acaba de celebrar la subhasta de l’energia elèctrica a preus regulats pel proper trimestre, amb un resultat realment sorprenent, ja que el preu s’ha abaixat un 15,7 %. El preu és un dels més baixos des de que van començar aquestes subhastes, ara fa quatre anys.Com que el preu de la subhasta representa més o menys el 50 % del preu que paguem (la resta és el que s’anomena peatge o tarifa d'accés, i es fixa per l’estat), si no es toqués aquest peatge, la llum baixaria un 7 o un 8 % a partir del més de març.

Però com que aquesta part de la tarifa, anomenada peatge, i que serveix per pagar les primes de les energies renovables (8.600 milions l’any 2012), el transport i la distribució de l’energia elèctrica (6.100 milions l’any 2012), la compensació insular i extrapeninsular (1.600 milions l’any 2012), etc., i que l’any passat va experimentar un dèficit de 5.500 milions (vegeu el detall a la taula final), portant el dèficit de tarifa acumulat a uns 29.000 milions, seria lògic que el govern aprofités per augmentar aquest peatge, i que els preus no es moguessin.

Seria lògic, però el senyor R. Zapatero no ho veia així, i el dèficit va anar augmentant fins a l’ofec. Veurem quina serà le decisió del senyor Rajoy.