dimarts, de març 05, 2013

L’energia eòlica avui


Durant l’any passat es van instal·lar, al món, 44.700 MW (megawatts) d’energia eòlica. Els primers van ser la Xina i els Estats Units. Espanya es troba al setè lloc. Ha sigut l’any que més potencia elèctrica s’ha instal·lat.El total instal·lat al món a finals de l’any 2012 era de 282.430 MW. La Xina també és la primera, seguida dels Estats Units, Alemanya i Espanya.Quina és la raó de l’enorme creixement xinès, si tenim en compte que l’energia eòlica és, per ara, una energia cara? Aquesta energia és cara perquè requereix d’unes inversions importants. Cada aerogenerador necessita unes 200 tones de ferro i alguns quilos de neodimi (un element relativament escàs, de la família de les terres rares), i la Xina té molt de carbó, produeix molt de ferro i és el país principal productor de neodimi.

A Espanya, amb la disminució de les primes a les energies especials (entre elles l’eòlica) sembla que s’està desaccelerant la construcció de noves instal·lacions, que probablement també havien desenvolupat una petita bombolla financera.

Nota: hi ha una petita diferència al sumar les potències instal·lades cada any i el total instal·lat, degut a que algunes instal·lacions s’han tancat.

Dades del Global Wind Energy Council