dimecres, de març 20, 2013

Persones en risc d’exclusió


Les persones en risc d’exclusió són les que tenen uns ingressos, després de les transferències socials, menors del 60 % dels ingressos mitjans. Amb la crisi, el percentatge d’aquestes persones ha augmentat d’una manera important.

Durant els anys del boom, el percentatge de persones en risc d’exclusió era del 15 al 16 % a Catalunya, i del 23 al 24 % a Espanya. A Catalunya, doncs, el percentatge era de 8 punts inferior al de Espanya. L’any 2011, en plena crisi, a Catalunya ha augmentat fins al 23 % i a Espanya fina al 27 %. La distància s’ha reduït a la meitat. Catalunya ha sofert més les consequències de la crisi que la resta de l'estat.


 Comparant les dades de cada comunitat autònoma, per l’any 2011 les que tenien un percentatge de persones en risc d’exclusió eren Navarra, el País Basc i, sorprenentment, Astúries. Les seguien Aragó i Madrid. Després, gairebé amb les mateixes xifres que Galícia, Balears i València, ve Catalunya. Canàries, Andalusia, Extremadura i Castella la Manxa eren les comunitats amb un percentatge més elevat de persones que es trobaven en risc d’exclusió l’any 2011.


Són dades que mostren, una vegada més, les tristes conseqüències de la crisi econòmica que estem patint. Les de l’any 2012 seran, segurament, encara pitjors.