dissabte, de gener 20, 2007

El ple de desembre del 2006

Aquest ple ha estat més aviat soporífer. L’oposició, que podia haver aprofitat l’ocasió per fer-se escoltar, no ha dit gairebé res. Un regal per l’equip de govern de la Casa Gran.


Modificació pressupostària

El primer assumpte és una modificació del pressupost del 2006, que passa de 25,1 milions d’euros a 25,5, és a dir, un augment de 400.000 euros. En realitat, es demana un augment de 600.000 euros en les despeses (despeses de personal i compra de béns corrents i serveis) i una disminució de 172.000 euros de despeses financeres.

Les respostes a les preguntes de l’oposició són lluny de ser suficients, si tenim compte de l’augment que es demana, que és molt important (100 milions de pessetes), que representa gairebé el 2 % del pressupost anual.

Aquesta modificació s’aprova amb l’abstenció de ERC i el vot en contra de ICV-EA. Aquest darrer està en contra de la venda de terrenys municipals, venda de la que es recullen recursos per finançar aquest augment del pressupost.


Revisió anual del padró municipal

A finals d’any Malgrat comptarà amb 17993 habitants.


Constitució del Consell Escolar municipal

Es tracta de la creació d’un macroorganisme format per 33 persones (i president, i secretari, 1 representant de cada partit, 6 professors, 6 alumnes, 6 directors de col•legis, 3 vocals d’administració i serveis, 6 pares d’alumnes. Què farà aquest organisme? Doncs molt clar:

 Millorar la relació entre la regidoria d’educació, les altres regidories que fan un treball relacionat amb l’educació i les escoles.

 Ser l’òrgan de participació i consulta de tots els sectors afectats en l’educació del poble.

 Enllaçar amb el model de Ciutat Educadora (això ja és més complicat d’entendre: es veu que el regidor corresponent ho ha llegit en algun lloc i, si té les idees clares, no ha estat capaç de fer-les massa “entenedisses” pel personal de peu com jo)

La resposta de la representant de ERC ha estat igual de complicada que la darrera.

Em pregunto: no seran capaços d’enraonar com les persones i no com si fossin llibres?

Lògicament, la proposta és aprovada per unanimitat. Com més serem, més riurem.


Modificació del POUM per augmentar la densitat d’un solar

Es tracta del mateix solar que es va tractar al mes d’octubre. Una vegada fets tots els tràmits legals, s’aprova per unanimitat l’increment de densitat del dit solar, situat al carrer Roger de Flor cantonada amb Isaac Albéniz.


Precs, preguntes i mocions

No n’hi ha cap. I això que s’acosten les eleccions.

Quina oposició més apàtica!