dimarts, de gener 02, 2007

Epoca de balanç


No penso que fer balanç al començament d’un any sigui ni pràctic ni aconsellable. Molta gent diu que el fa, però no serveix, normalment, per gaire cosa. Personalment, el canvi d’any no em fa ni fred ni calor (més aviat fred, ja que som a l’hivern).

Si penso que som a una època de balanç és perquè hi ha eleccions locals d’aquí a sis mesos escassos. I és el moment d’intentar veure el que cada aspirant a la poltrona ha fet durant els quatre darrers anys, per poder estar preparats per analitzar el que ens diran, aviat, del que pensen fer els quatre anys vinents.

A finals de maig haurem de decidir entre més del mateix (PSC), entre el que proposen els que han estat a l’oposició (ERC) i el que proposen els que han escollit estar a l’equip de govern aquests darrers quatre anys (CiU). No penso que les altres dues forces que avui són a l’ajuntament (PP i ICV) tinguin cap opció a tenir un resultat significatiu.

El més fàcil, almenys en teoria, és fer un balanç dels darrers setze anys de govern de l’alcaldessa actual. Aquest balanç servirà per poder decidir si més del mateix ens interessa o no. I ho dic sense fer cap judici a priori de si el què s’ha fet en aquest període és positiu o no.

D’una manera molt ràpida, per tant massa esquemàtica, podríem dir que fa setze anys Malgrat tenia 11500 habitants, i que ara en té uns 18000. Malgrat ha crescut a raó de 400 habitants per any de mitjana. Per mi aquest és un dels principals balanços dels darrers 16 anys: un creixement de la població probablement massa important. Es aquest creixement una cosa volguda per l’equip que ha governat l’ajuntament o, al contrari, s’ho han trobat a sobre sense haver-ho buscat? Personalment penso que hi ha una mica de cada cosa.

Aquest important creixement de la població ha estat acompanyat d’un creixement urbanístic, com és lògic. El creixement urbanístic de Malgrat en aquest darrers setze anys no ha estat massa correcte, al meu parer. Les noves zones urbanitzades tenen una densitat de població molt alta, no s’han creat espais verds disseminats entre les noves cases que s’han fet, s’han fet unes cases massa altes per l’amplada dels nous carrers...

Aquest seria l’aspecte més negatiu dels últims setze anys. I he sentit dir (en realitat, ho he llegit) que es parla de fer un Malgrat de 25000 habitants... amb el mateix tipus d’urbanisme, suposo.

Hi ha hagut aspectes molt positius, és clar, els darrers setze anys. S’han modernitzat molts carrers, s’ha creat un nou parc de dimensions considerables, s’ha fet una nova biblioteca. No val la pena de fer-ne una llista completa. Ja ens la faran els qui volen ser reelegits.

Seria bo que els diferents mitjans de comunicació del poble fessin l’esforç de fer, cadascú, el seu balanç dels darrers setze anys, positiu o negatiu. He començat per intentar de fer-ne un que no és del tipus dels que es fan habitualment. No sé si té cap interès per ningú. De tota manera, seguiré donant el meu parer, forçosament subjectiu i incomplet, sobre el que cadascú ha fet. Només així podrem intentar esbrinar què faran si arriben al seu objectiu: la poltrona.

2 comentaris:

Albert Serrano García, ha dit...

hola ssr, un parell d'apreciacions només.

1. El PP està a l'equip de govern també, no només PSC i CiU.

2. Ha estat la mateixa alcaldessa qui ha dit que vol un Malgrat amb 25 mil habitants.

3. El creixement urbanístic ha anat acompanyat del de població, al contrari de com esmentes, penso.

4. Diferents mitjans de comunicació dius? Quins?

ssr ha dit...

Gràcies pel comentari, sempre encertat.

Quan em refereixo als mitjans de comunicació, em refereixo a tots, els de paper i els electrònics. I entre els de paper, als dels partits també (els de CiU i de ERC, que són els que conec)

Penso que ningú sobra i que cadascú donarà una opinió des d'un punt de vista diferent i, per tant, una opinió enriquidora.