dijous, de març 27, 2008

El gran icebergUn gran iceberg s’ha desprès de la plataforma de Wilkins, a la vora de la península de l’Antàrtida. Una altra prova del canvi climàtic que tenim a sobre, diuen diaris, ràdios, televisions i tutti quanti. Però, es tracta d’una notícia rellevant? Es aquesta la prova definitiva de l’escalfament global que ens aclapara?

Aquest iceberg, llegim a La Vanguardia d’avui, té una llargada de 41 quilòmetres (com de Barcelona a Canet) i una amplada de 2,5 quilòmetres, el que dóna una superfície de 102 quilòmetres quadrats, com la ciutat de Barcelona.

Quan mirem les gràfiques de l’extensió de gel de l’hemisferi austral, observem que el passa mes de setembre, l’extensió de gel marí que rodeja l’Antàrtida va batre el rècord des de l’any 1979, any en que es va començar a mesurar amb satèl•lits: va arribar a tenir més de 16 milions de quilòmetres quadrats. Desprès, com cada any, a l’estiu austral aquesta massa de gel marí es va fondre gairebé tota, però, així i tot, va tenir en el seu mínim del mes de Febrer, més extensió que la majoria dels anys anteriors a la mateixa època, més de 2 milions de quilòmetres quadrats.

Hi ha algunes plataformes de gel costaner que aguanten el sol estiuenc, com són les de Ross i Ronne, al mar de Wedell. I sembla que passava el mateix amb la petita plataforma de Wilkins.

Aquesta plataforma de Wilkins es troba a la península de l’Antàrtida, que és la única zona del continent que, per raons de corrents marítimes i de circulació dels vents, s’està escalfant durant els darrers decennis. Però sabem que el conjunt del continent antàrtic s’ha refredat aquests darrers anys, i que l’extensió de gel marí ha seguit el seu vaivé estacional, amb més extensió de la normal. Podem veure a la gràfica de la “anomalia” de la superfície de gel que aquesta superfície ha estat més extensa aquests darrers mesos que la mitjana mensual dels anys 1979 al 2000.

Com molt sovint, una notícia que conté una mitja veritat. Però que, dita com ha estat dita, i si no l’analitzem bé, ens pot dur a conclusions errònies, però que són les que alguns volen que en empassem.

Pels que tinguin curiositat sobre aquest tema, es poden trobar informacions aquí.