divendres, de març 21, 2008

Impactes ambientals de la producció d’electricitat

Un dels problemes dels que no es parla pas gaire sovint, i del que no se’n ha parlat durant la passada campanya electoral (el que dona una idea clara de la seriositat de la campanya) és el de la política energètica. De l’encert de la política energètica depèn, en gran mesura, l’economia del país i la dels seus ciutadans. Una energia elèctrica cara té com a conseqüència una economia poc activa i un augment de l’atur.

Però el problema de l’energia no és senzill. Les energies barates acostumen a ser les que més impacte ambiental tenen. Per tant, una política intel•ligent ha de combinar els problemes ambientals amb els problemes econòmics. I com es determinen els impactes ambientals d’un tipus d’energia? L’estudi “Impactes Ambientals de la Producció d’Electricitat”, publicat ja fa uns quants anys (el 2001, si ho recordo bé) és una eina molt útil per fer-se una idea d’una política de producció d’electricitat.

En aquest estudi es consideren 8 tecnologies de producció d’electricitat i es fa per cadascuna una Anàlisi del Cicle de Vida, en que s’inclou des de l’extracció de les matèries primes necessàries per la seva elaboració fins a la seva gestió final com a residu. S’analitzen 12 tipus d’impacte:

Escalfament global
Disminució de la capa d’ozó
Pluja àcida
Degradació de les aigües
Emissió de metalls pesats
Substàncies carcinògenes
Boires d’hivern (pols i SO2)
Boires d’estiu (òxids de nitrogen i components orgànics volàtils)
Residus industrials
Radioactivitat
Residus radioactius
Esgotament de recursos energètics

S’han manejat 569 entrades per cada tecnologia estudiada.

El resultat final es dona en ecopunts. A més ecopunts, més impacte ambiental.

Els resultats que s’han trobat són els següents:

Centrals tèrmiques de lignit = 1.735 ecopunts
Centrals tèrmiques de petroli = 1.398 ecopunts
Centrals tèrmiques de carbó (hulla i antracita) = 1.356 ecopunts
Centrals nuclears = 672 ecopunts
Energia solar fotovoltaica = 461 ecopunts
Centrals tèrmiques de gas = 267 ecopunts
Energia eòlica = 65 ecopunts
Minicentrals hidràuliques = 5 ecopunts

Es a dir, que les centrals tèrmiques de carbó i de petroli són les que tenen més impacte ambiental, mentre que les que en tenen menys són l’energia eòlica i les minicentrals hidràuliques.

Sorprèn l’impacte ambiental de l’energia solar fotovoltaica: aquesta valoració és deguda a que és un tipus d’energia que es troba encara en una fase de desenvolupament. Actualment es basa en el silici, material que costa molt de fabricar des del punt de vista ambiental, tant en consum d’energia com en el de l’emissió de CO2.

Aquest tipus d’estudi té una composant relativament subjectiva: la valoració de cada tipus d’impacte. Per tant, es poden trobar altres estudis que donaran una puntuació diferent. Però l’ordre és gairebé sempre el mateix, que és el què ens interessa.


Els països del nostre entorn tenen polítiques diferents:

- A França, més del 80 % de l’electricitat és produïda per centrals nuclears.

- A Alemanya, les 19 centrals nuclears que produeixen un terç de l’electricitat del país, es pensen anar tancant en un termini de vint anys, es fan moltes centrals eòliques i s’augmenta la construcció de centrals de carbó.

- Al Regne Unit, hi ha un pla de noves centrals nuclears i un altre de noves centrals de carbó.

- A Espanya, no hi ha una política definida. Es volen anar tancant les centrals nuclears, però sense un calendari clar, i no hi ha res més de concret, a part fer centrals eòliques per tot arreu, caigui qui caigui.

Per què els països del nostre entorn no tenen una política que només afavoreixi la producció elèctrica amb menys impacte ambiental? Per tres raons: per qüestió de preu (ningú vol que li augmentin la factura de l’electricitat), per una qüestió de disponibilitat de l’energia produïda (les centrals eòliques només fan electricitat quan fa vent, i hi ha relativament poques possibilitats de fer minicentrals hidràuliques) i per la disponibilitat de la matèria prima (el carbó és abundant, està ben repartit arreu del món i no s'acabarà d’aquí a pocs anys, com el gas i el petroli)

Les centrals de gas, que són relativament poc impactants ambientalment, tenen l’inconvenient del preu del gas i de la seva disponibilitat en un termini no pas massa llunyà.


En resum, si volem ser prudents, hem de tenir una política basada en energies renovables (eòlica i fotovoltaica), per impactar l’ambient el menys possible, no deixar per ara el gas, però no deixar tampoc les centrals de carbó ni les nuclears. No posar tots els ous en el mateix cistell i repartir-los bé és la única manera de sortir-se’n de la manera menys dolorosa possible.

Ah, i no oblidem que, en qüestions d’electricitat, la interconnexió entre les diverses xarxes és fonamental. Encara que alguns somiatruites no ho acabin d’entendre.