divendres, de gener 25, 2013

El gas natural i la competitivitat


El gas natural jugarà i està jugant un paper molt important en l'estratègia energètica, ja ho és com subministrament per a la generació elèctrica dels cicles combinats, cogeneració per a la indústria i amb grans possibilitats d'estendre’s a la cogeneració a altres sectors, a la micro generació i la calefacció de barris sencers .

Segons l'AIE (Agència Americana de l’Energia), el gas natural està a punt d'entrar en una edat d'or, que dependrà fonamentalment de l'explotació reeixida dels vasts recursos mundials de gas no convencionals. Els Estats Units estan en la línia de demostrar que el gas no convencional, en particular el gas d'esquist, es pot explotar massivament i econòmicament. Molts països s'estan alineant per emular aquest èxit. No obstant això, alguns governs no s'atreveixen, o fins i tot s’hi oposen activament, ja que estan responent a les inquietuds socials del mètode de producció, que podria implicar un dany inacceptable ambiental i social.

Sense entrar en els considerants del procediment utilitzat per la seva extracció, el denominat fracking, si ressaltar la divergència econòmica que s'ha creat entre el gas convencional i el gas d’esquist, gas no convencional, via preu, com es pot veure en el quadre següent, que mostra el preu del gas als Estats Units i a Europa. Amb un preu així, Europa (i Catalunya i Espanya) no seran mai competitius.


Si volem reduir l’atur, aquí tenim una via de treball.

Preus en dòlars americans per milió de Btu (British Thermal Unit). 1 MMBtu = 28,26 m3 de gas natural.