dimarts, de gener 15, 2013

Els ingressos públics a Espanya i a la Unió Europea


L'any 2011Espanya va ser un dels països europeus amb menys ingressos públics en percentatge del PIB, segons ha publicat Eurostat, amb un 35,7 %, molt per sota de la mitjana dels 27 països de la Unió Europea (44,7 %) i dels països de la zona euro (45,4 %)


L'evolució dels ingressos públics espanyols, sempre en percentatge del PIB, ha anat a la baixa, ja que van aconseguir el seu màxim el 2007, amb un 41,1 %, de manera que la dada del 2011 suposa un descens del 5,4 % respecte d'aquest màxim, mentre que en la mitjana dels 27 països de la Unió Europea aquest percentatge s'ha mantingut constant, variant entre el 43,9 i el 45,3 % del PIB entre 2000 i 2011.


Els impostos a la producció i a les importacions van representar, el 2011, un 9,9 % del PIB a Espanya, mentre que en la mitjana de la UE van ser del 13,1 % del PIB, on s’han mantingut relativament constants entre 2000 i 2011, entre el 12,7 i el 13,1 %. A Espanya van baixar considerablement des de la seva màxim del 2006 (12,5 %).

La proporció de gravàmens als ingressos, la riquesa i similars van baixar a Espanya del 13,0 % el 2007 fins al 9,6 % el 2011, mentre que en la mitjana dels 27 països de la UE van arribar al 12,6 % del PIB el 2011, amb una oscil·lació entre el 12,4 i el 13,8 % entre els anys 2000 i 2011.

Les cotitzacions socials van representar el 2011, un 13,2 % a Espanya, on s'han mantingut relativament constants, mentre que en la mitjana dels 27 països de la UE van ser del 13,9 %, també relativament constants entre 2000 i 2011, en què variar del 13,4 al 14,1 %.


Probablement trobarem la clau de tantes retallades que la societat espanyola està patint veient aquests ingressos públics espanyols, molt més petits que els de la UE. Queda per saber si aquests ingressos són tan reduïts a Espanya a causa dels baixos tipus d'imposició o bé són deguts al frau fiscal.

Dades Eurostat