dimarts, de gener 22, 2013

Les temperatures de l'any 2012 segons la NOAA


La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ha publicat l'anomalia de temperatura de l'any 2012, que és de + 0,573 º C, prenent com a base el període 1901-2000. Es tracta del novè any més càlid des de l'any 1880. Segons aquestes dades, l'any més càlid va ser el 2010, amb una anomalia de + 0,659 º C, seguit de l'any 2005, amb + 0,652 º C i del 1998, en el que l’anomalia va ser de + 0,633 º C.


Al gràfic podem veure que hi ha un escalfament global del planeta que va des de l’any 1970 fins al 2000, aproximadament, però que després sembla aturar-se. Aquesta “aturada” ha generat, i segueix generant, molta polèmica entre els defensors i els detractors del canvi climàtic, ja que la concentració de CO2 de l’atmosfera ha continuat augmentant.

La tendència del 1970 al 2000 va ser d'un augment de temperatura de 0,16 º C per dècada, mentre que la tendència entre 2001 i 2012 ha sigut de - 0,005 º C per dècada, el que suggereix una parada de l'escalfament global. No obstant això, si enquadrem les anomalies anuals per les rectes obtingudes sumant i restant 2 σ (σ = desviació tipus) a la recta de regressió del període 1970-2000, veiem que les anomalies de temperatura dels últims anys s'enquadren perfectament dins de la tendència de les tres dècades anteriors. Estadísticament no podem, per tant, afirmar que l’escalfament global s’hagi aturat.


Dades NOAA