dilluns, de gener 28, 2013

El pressupost municipal de l’any 2013


Al ple del mes de desembre passat, l’equip de govern va presentar els pressupostos següents, que no es varen aprovar:


Veiem que el pressuposto presentat era de 17,2 milions d’euros, mentre que el de l’any 2012 va ser de 17,8 milions. La gran diferència entre els dos pressupostos es troba en el capítol de les inversions: les previstes l’any 2012 eren d'una mica més d'un milió d’euros, mentre que les previstes per l’any 2013 són de 550.000 euros aproximadament. Hem de fer notar, però, que gairebé cada any, el pressupost inicial d’inversions és molt esquifit, i s’augmenta progressivament al llarg de l’any, el que demostra una planificació deficient d’un capítol tant important. En el cas de l’any passat, el milió d’euros inicialment previst es va anar augmentat fins als 3,8 milions.

Pel que hem llegit, i a l’espera que els pressupostos aprovats al ple del mes de gener es facin públics, el pressupost pel 2013 serà de 18,2 milions, és a dir, 1 milió d’euros més que els presentats inicialment. El capítol d’inversions passa de 550.000 euros a 1,45 milions, 900.000 euros més, que es dedicaran a la reforma i rehabilitació del pavelló esportiu vell, amb 900.000 euros previstos, que es finançaran a través de subvencions d’altres administracions. Altres partides d’inversions són rehabilitació d’edificis municipals i de carrers de la localitat.

Quan es publiquin els pressupostos aprovats els mirarem amb més detall.