divendres, de març 16, 2007

El ple de febrer del 2007

En aquest ple s’ha vit l’oposició una mica més viva. Només cal veure la quantitat de precs i preguntes. S’ha parlat de la gestió del personal de l’ajuntament, s’ha aprovat un estudi organitzatiu fet pels serveis de la Diputació que ha tingut com a conseqüència un augment del 6,5 % de les remuneracions mitjanes. S’ha aprovat el canvi de qualificació d’una finca del Passeig com a compensació parcial de la compra de la Torre de can Sala i s’han discutit dues mocions sobre el servei que dóna Renfe a la comarca i al país.

En resum, un ple interessant, encara que, en certs moments ha estat una mica tècnic i difícil d’entendre completament.


Tarifes dels taxis

S’aprova per unanimitat la nova tarifa de preus del servei de taxis. L’augment mitjà és del 6 %. No es diu des de quan, pel que no podem opinar si és molt o no.


Personal de l’ajuntament: nova valoració dels llocs de treball

L’ajuntament va demanar a la Diputació un estudi organitzatiu del personal municipal que tingués en compte les necessitats futures de l’ajuntament. D’aquest estudi es dedueix una nova descripció de cada lloc de treball. En conseqüència, hi ha llocs de treball amb una valoració diferent que la que tenien abans. Els correspon, doncs, una remuneració més important.

Com a resultat d’aquest procés de valoració, Corporació i sindicats s’han posat d’acord sobre les noves retribucions. L’augment que això representa és d’un 6,5 %, és a dir, uns 360000 € per any (60 milions de pessetes).

La Diputació farà un nou estudi del cos de Policia Municipal, perquè les valoracions fetes no es corresponen amb els sous del mercat.

En segueix una discussió relativament llarga i tècnica entre l’alcaldessa i, sobre tot, el regidor de ICV-EA, sobre els augments de sou dels càrrecs importants, on l’augment sembla ser, no del 6,5 %, sinó de més del 24 %. I és que en les dades facilitades als regidors de l’oposició, pel que es dedueix de l’acta del ple, no hi figuraven les retribucions senceres, només els sous, sense complements.

Com passa sovint en aquests casos, qui no ha estat implicat en l’estudi no ho entén pas massa. No és d’estranyar que es digui que no hi ha transparència. I és que s’ha de fer un esforç especial de claredat en les presentacions si es vol convèncer. Per exemple, els quadres que es publiquen en l’acta del ple no són gaire comprensibles: el cap d’àrea de serveis tècnics té, segons un dels quadres, un complement específic de més de 45000 €, cosa que sembla una mica exagerada, i enlloc es veu el sou de base.

Finalment, s’aprova la nova valoració amb 5 abstencions (ERC i ICV-EA)

Sembla que tota aquesta feina, sempre complicada, ha estat feta, de part de l’ajuntament, per l’alcaldessa i per l’interventor, que són els que han intervingut en el ple. Els en hem de felicitar, ja que la gestió del personal és un treball relativament ingrat i moltes vegades desconegut del públic.


Modificació de la plantilla orgànica i de la relació de llocs de treball

Com a conseqüència de l’estudi esmentat, es canvien els noms d’uns quants llocs de treball, 17 exactament.

Seria interessant que es publiqués el nou organigrama del personal de l’Ajuntament, ja que no és, segons sembla, conegut pels regidors de l’oposició, que s’han abstingut a la votació.


Aprovació del Conveni Col•lectiu

El conveni col•lectiu 2001-2004 va ser denunciat a l’octubre del 2004 pel Comitè d’empresa. El ple n’aprova per unanimitat un de nou, vigent els anys 2007 i 2008.


Aprovació de l’acord de condicions laborals del personal de l’Ajuntament

Com el conveni, l’acord de condicions laborals va ser denunciat a l’octubre del 2004. El ple n’aprova per unanimitat un de nou, que serà vigent els anys 2007 i 2008.

L’observador es fa creus del temps que fa falta a l’ajuntament per discutir un nou conveni i un nou acord de condicions laborals. Deu ser així a l’administració.


Modificació del POUM desprès de l’acord sobre la Torre de can Sala

Un dels acords per l’adquisició de la part de l’ajuntament de la citada torre era la modificació del POUM de la finca del número 82 del Passeig Marítim, actualment ocupada per activitats turístiques de caire estacional i amb edificacions lleugeres.

Aquesta modificació consisteix en augmentar el sostre total edificable i la densitat d’habitatges. S’hi podrà edificar una alçada de sis pisos. El solar té una superfície de 3030 m2. Actualment té una qualificació de sòl urbà qualificat per 1951 m2, on s´hi pot construir un sostre de 3902 m2, i de sòl urbanitzable delimitat per 1079 m2, on s’hi pot construir un sostre de 626 m2. Es proposa modificar la qualificació de la finca per convertir-la tota en sòl urbà qualificat amb un sostre de 6060 m2. L'augment de sostre és, doncs, de 6060 - 3902 - 626 = 1532 m2 (+ 34 %)

A la vegada, es modifica la qualificació de les finques del carrer de Mar num 61 i 63, (Torre i hotel Bombai) que passen a ser d’espais lliures públics i d’equipaments de nova creació.

Es paga als propietaris de les finques num 61 i 63 del carrer de Mar una quantitat de 531.000 euros com a indemnització per diferència de valors. Se’ns fa difícil fer una estimació del valor monetari que representa pels propietaris la requalificació de la finca del Passeig.

Per unanimitat s’aprova la modificació.

Una altra vegada l’ajuntament es finança amb requalificacions, que augmenten la quantitat de ciment al municipi. No hi havia cap altre solució? Probablement sí, però s’havia de preveure amb temps i s’hi havia de treballar. L’observador pensa que s’ha anat a la solució de facilitat.


Moció per a demanar millores urgents al servei de trens

ICV-EA presenta una moció per demanar millores urgents al servei dels trens de rodalies i regionals a Catalunya. S’argumenta que l’estat espanyol ha destinat tots els recursos disponibles a l’alta velocitat des de fa deu anys, despreocupant-se dels trens de rodalies i regionals (curiós, és el mateix que es diu a França), el que ha donat com a resultat que el servei és desastrós.

La senyora alcaldessa diu que hi ha parts de la moció que es podrien votar, però que d’altres són exagerades i més conflictives. Per exemple, s’està d’acord en fer doble via d’Arenys a Maçanet?

El regidor d’ICV-EA respon que sí, però soterrada.

La senyora alcaldessa demana si es pot modificar la moció dient que la doble via es pot fer per sobre. Aquesta modificació és acceptada pel ponent, i la resolució s’aprova per vuit vots a favor i vuit abstencions.

(Aquí l’espectador dona la raó a la senyora alcaldessa: s’ha adonat el senyor regidor del que demanava al exigir el soterrament de la doble via? Probablement no. La transacció de la senyora alcaldessa ha disminuït la demagògia de la moció original.)


Moció d’ERC reclamant millores a les comunicacions ferroviàries entre el Maresme i Girona

Aquesta moció sembla complementària de la darrera. Demana la millora de les comunicacions ferroviàries entre el Maresme i Girona.

La senyora alcaldessa demana que s’hi afegeixi la mateixa modificació que a la moció anterior: que es digui que el desdoblament de la via es podria fer per sobre si la solució fos més ràpida. Recorda un projecte del 1991, on el soterrament de la via, de Barcelona a Malgrat, amb estacions a 25 metres de profunditat, costava 600.000 milions de pessetes (a Malgrat, l’estació es trobava, en aquest projecte faraònic, sota la Plaça de l’Esglèsia)

ERC respon que a la moció no es donen solucions, només es demana que es faci un estudi pels tècnics corresponents, pel que no és necessari modificar la moció en el sentit que demana la senyora alcaldessa.

La moció s’aprova amb set vots a favor, un vot en contra i vuit abstencions.


Precs i preguntes

1 - ERC demana què es va dir a una reunió entre l’ajuntament i els comerciants de l’Avinguda Mediterrània i Malgrat Nord, feta fa un mes. La senyora alcaldessa respon que els comerciants varen demanar una zona de càrrega i descàrrega, controlada amb rellotge. L’ajuntament farà un pla de viabilitat d’aquesta petició i l’ensenyarà als comerciants per veure si hi estan d’acord.

2 - ERC demana per què no s’ha seguit el mateix criteri estètic (jardineres, bancs, papereres) al carrers de Mar i Ramon Turró. El regidor corresponent contesta que s’han canviat les jardineres del carrer de Mar que estaven degradades, i que s’ha fet d’acord amb els veïns, després d’unes quantes reunions, i que fins ara ningú li ha dit res pel que fa al carrer Ramon Turró.

3 - ICV-EA recorda que va demanar valorar la incorporació de noves paperers amb cendrer. El regidor de Serveis respon que aquesta valoració ha estat negativa, ja que el que es persegueix és que es deixi de fumar.

4 - ERC senyala que hi ha moltes obres que no acompleixen el ban municipal que garanteix, quan es treguin runes, un pas mínim als vianants. El regidor de Serveis respon que, amb el nou inspector, es farà complir de manera estricta aquest ban.

5 - ERC senyala que a la tanca de l’obra de la llar d’infants hi ha cartells de vigilància de clans coneguts per extorsionar els constructors. La senyora alcaldessa diu que ha demanat al constructor que ho posi en coneixement dels Mossos d’Esquadra o de la Policia Municipal.

6 - ERC parla del bosquet d’en Girons que, a causa de les obres, s’ha convertit en un carrer de sortida de vehicles i que presenta un estat lamentable de neteja, demanat si s’ha requerit a la propietat perquè el netegi i el mantingui en condicions. La regidora demana que hi hagi també col•laboració ciutadana per no embrutar la zona deixant escombraries fora dels contenidors, etc.

7 - ERC diu que el petit procés de participació ciutadana que es va fer en compliment de la llei de barris s’ha pogut considerar un èxit, i demana que continuïn aquests processos de participació.

8 - ICV-EA demana a la regidora de sanitat quins són els dos projectes en estudi que té la regidora. Aquesta respon que en dirà més en el proper ple.

9 - ICV-EA valora molt favorablement la presència d’agents cívics en l’espai públic municipal, i pregunta si tindrà continuïtat en el període estival. La senyora alcaldessa respon que segurament que sí.

10 - ICV-EA pregunta per l’estat actual del pla local de drogodependències. Els regidors responsables diuen que el circuit funciona, que es van fent reunions i tallers que cada vegada es consoliden més, i que s’elabora una memòria.