dimarts, de maig 15, 2007

De la bona salut econòmica de l’ajuntament


Llegim als diaris una bona notícia sobre Malgrat: el nivell d’endeutament de l'Ajuntament és el més baix des de 1992. Les arques municipals tenen en aquests moments 5,8 milions d’euros, amb els quals es podria pràcticament cancel•lar la totalitat dels deutes de l’Ajuntament -el financer de l’Ajuntament és de 3,5 milions d’euros i els deutes a proveïdors és de 2,6 milions.

Una mica més tard se’ns explica que la gestió econòmica de l’Ajuntament és fruit dels criteris de contenció de la despesa corrent, de rigor, de transparència i d’eficàcia.

Efectivament, el fet que l’endeutament de l’ajuntament hagi disminuït és una bona notícia, de la que tots ens en hem d’alegrar.

Però, al llegir el document de l’ajuntament (Comptes Generals del 2006), hi trobem que el que ha passat és que el pressupost d’inversions pel 2006 tenia un crèdit definitiu de 11,3 milions d’euros, i que el que s’ha gastat en inversions ha estat de 4,5 milions d’euros.

Es a dir, que el comentari dels diaris sobre que això és fruit dels criteris de contenció de la despesa corrent, de rigor, d’ètica i d’eficàcia no és del tot cert. Més aviat diríem que aquesta bona salut econòmica de l’ajuntament és deguda a que només s’ha realitzat un 40 % de les inversions previstes, mentre que els ingressos han estat més o menys els previstos.

Això d'invertir menys que el previst ni està bé ni està malament. Però el que és un xic emmerdant és que se’ns vulgui fer creure que aquesta bona situació és deguda a la contenció de la despesa corrent i altres criteris. Que se’ns vulgui fer combregar amb rodes de molí. I sobretot ara, que les eleccions estan al caure.

1 comentari:

Sentinella en vetlla: ha dit...

La imatge del rellotge del campanar va amb segones, no?