dimarts, de maig 08, 2007

El ple del mes d’abril 2007

Ple interessant sobre tot per els precs i preguntes sobre els resultats del nou Pla de Mobilitat. Els resultats actuals d’aquest Pla són un reflex de la manera d’actuar que ha tingut l’Ajuntament aquests darrers deu o quinze anys: poca reflexió i tirar endavant.


Intervenció Integral al Barri del Castell

L’any 2006 es va fer un projecte d’intervenció dita “integral” (aneu a saber el que vol dir exactament aquesta paraula) del barri del Castell, per un cost de 7 milions d’euros. Aquest projecte es va presentar a la Generalitat, per demanar una subvenció del 50 %, és a dir, de 3,5 milions d’euros. Aquesta sol•licitud va ser denegada (va quedar al número 18, i només hi havia 17 subvencions!!)

Que no es digui que a Malgrat no som tossuts. Aquest any 2007 s’ha fet un altre projecte “integral”, aquesta vegada amb un cost de 8,3 milions d’euros, i es torna a demanar a la Generalitat una subvenció del 50 %. Aquest projecte ha estat fet per la societat GMG, recomanada per la Diputació de Barcelona. El nou pla agafa tot el barri (turó inclòs), i es composa dels punts següents:

- Millora de connexions entre el barri del Castell i la resta del nucli.
- Creació de nous equipaments pel barri, especialment un Centre Cívic i de Recursos (quina mania la de donar noms estranys a les coses)
- Millors de places, accessos i llocs públics del barri.
- Atenció a les condicions d’habitabilitat dels habitatges.
- Promoció de l’eficiència energètica dels edificis.
- Creació d’estímuls pel desenvolupament dels dos plans de millora urbana, situats a les zones més degradades del barri (i això què rovellons vol dir?)
- Atenció a les necessitats del barri, especialment per la gent gran i les dones, establiment de mesures fomentadores de l’equitat de gènere i potenciadores de l’autonomia de la gent gran (sí senyor, i encara més frases buides)
- Enfortiment del teixit social del barri (això és la guinda sobre el pastís)

Tot això, diuen, s’ha concertat amb els habitants. Segur que no han entès la meitat del que es proposa. Però, l’avantatge de parlar d’una manera tecnocràtica fa que sigui més senzill d’obtenir les subvencions que donen els funcionaris de la Generalitat. Es trist, però potser sigui eficaç.

Com és natural, la proposta és aprovada per unanimitat. Qualsevol diu el què pensa, amb les eleccions tan properes.


Modificació del POUM desprès de l’acord sobre la Torre de can Sala

Quan l’Ajuntament va comprar la torre, a més del pagament de 531.000 euros, es va modificar l’edificabilitat d’una finca dels propietaris situada al Passeig. Al ple del mes de febrer es va aprovar l’augment de sostre d’aquesta finca d’un 34 % (que és molt). Ara, els propietaris demanen un augment encara més important, un 6 % més. D’altra banda, la propietat demana que el front de la finca que dóna al Passeig es pugui ocupar totalment, sense deixar els espais reglamentaris amb les finques veïnes. Tot això que ara demana la propietat sembla convenir a l’arquitecte municipal, que en fa un informe favorable.

Per tant, la modificació és aprovada per unanimitat.

El pobre contribuent que això escriu troba que aquesta nova modificació és un pas més cap al desenvolupament especulatiu del poble, però, com tothom sap, el fer malbé el poble no té cap importància. I encara menys l’arquitecte municipal hi està d’acord.


Modificació del POUM per poder fer una permuta d’una finca d’un terreny de 394 m2

Aquesta permuta, ben documentada per part de l’arquitecte municipal, és aprovada per unanimitat del ple. Aquesta modificació no sembla pas tenir cap efecte negatiu per a la correcta urbanització de Malgrat.


Proposta de conveni per modificar el POUM per l’ampliació d’ús de càmping

La proposta consisteix a modificar el POUM del delta per poder ampliar un càmping en 21.000 m2, actualment qualificats com de zona agrícola, a canvi d’una cessió de 13.000 m2 a l’Ajuntament.

La legislació de la zona és talment complicada i inintel•ligible per a un ser humà ordinari, que el ple decideix de denegar el dit conveni (amb l’absència del regidor Monguilod, que és de família que proposa el conveni, i que s’ha retirat de la discussió, cosa que l’honora).


Sol•licitud d’actuacions al delta de la Tordera

Aquesta sol•licitud és una reforma de la moció presentada fa uns mesos per ERC, i que es va decidir, de comú acord, aparcar momentàniament per fer una sol•licitud consensuada.

L’Ajuntament s’ha ocupat del delta:

- En el POUM aprovat el 2005 es fixen com objectius, entre altres, el posar en valor un dels indrets amb més interès del municipi des del punt de vista ecològic i paisatgístic, preservar les zones forestals i preservar els valors ecològics.
- El Pla d’Acció Ambiental municipal del 2003 vol preservar els entorns de la Tordera, conservar i mantenir l’espai agrícola de Malgrat i aposta per un turisme sostenible.

La situació, avui, del què han fet les diferents administracions, és que:

- El Ministeri del Medi Ambient el Projecte de Restitució Mediambiental del delta de la Tordera, el 15 d’abril del 2005, encara que no hi ha res de fet.
- L’Agència Catalana de l’Aigua ha aprovat el pla Inuncat, el 22 d¡agost del 2006, declarant que és una zona inundable.
- L’Agència Catalana de l’Aigua té previst ampliar la dessaladora.
- El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat va aprovar el Pla Director Urbanístic Costaner el 25 de maig del 2005, on es qualifica el delta com a sòl no urbanitzable costaner.
- El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat ha aprovat el 6 de setembre del 2006 el Projecte d’Ampliació de la Xarxa Natura 2000, que inclou certs espais de la Tordera.
- També inclou certs espais de la Tordera l’inventari de Zones Humides de Catalunya.

Per unanimitat s’acorda sol•licitar a les diferents administracions que defineixin les actuacions que tenen previstes. Que està molt bé, pensa el pobre contribuent, però, mentrestant, què fa l’Ajuntament per, almenys, no deixar deteriorar encara més la zona del delta que està al municipi de Malgrat?. I el pobre contribuent constata que no es fa res. Res de res.

I el pobre contribuent pensa que ni l’Ajuntament ha fet el que es diu al POUM ni al Pla d’Acció Ambiental. I pensa també que si és cert el que diu algun diari (que el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat hauria concedit una subvenció de 26.500 euros per finançar la meitat del cost de la realització d’un Pla Director del delta, corresponent la resta del finançament als quatre municipis que tenen una part del delta, i que aquests quatre municipis no s’han posat d’acord par tirar endavant aquest estudi), hi ha hagut mala fe de la part del govern municipal al no dir-ho al ple.

Finalment, el pobre contribuent s’estranya també de la passivitat de l’oposició a l’hora de demanar comptes al govern municipal sobre la seva responsabilitat en la degradació actual de la part del delta que correspon a Malgrat.


Nom d’un nou carrer

Per unanimitat s’aprova anomenar carrer del Molí de la Sal a la via pública de nova creació que uneix el carrer Guillem de Palafolls i el carrer de Zenòbia Camprubí.


Nomenament dels membres del Consell Educatiu

El ple dona el seu acord unànime al nomenament dels 33 membres que formaran aquest Consell.


Precs i preguntes

A - ERC diu que s’ha editat un fulletó, per celebrar la designació de turisme familiar, on es veu una família anant en bici pel Passeig, on això és prohibit. Demana que es retiri aquesta prohibició.

B – Darrera la Cooperativa hi ha uns fanals al mig de la vorera d’un pas subterrani, que impedeixen el pas d’una cadira de rodes. S’havia demanat que es traguessin aquests fanals. L’alcaldessa respon que el compromís està pres i que es farà.

C – Una caseta al carrer del Carme, cantonada amb l’Avinguda Mediterrània, està oberta i és plena de porqueria. Aquesta caseta pertany a Simac, i és destinada a ubicar un grup electrogen. S’ha demanat al Simac de tancar-la, cosa que ha fet dues o tres vegades, trobant-se les dues o tres vegades el pany trencat.

D – ERC demana si la campanya d’asfaltar s’ha finalitzat, ja que al carrer de Girona hi ha una sèrie de bonys, i que hi ha tres punts crítics al Pla de Grau, al Camí del Pla, i un altre al Mas Bages i un altre al Camí de la Tordera. Pel que correspon al Pla de Grau, la brigada de l’Ajuntament farà les reparacions.

Al carrer de Girona, entre l’Escola de Música i la plaça de la Barretina, hi ha trossos que semblen un camí sense asfaltar. El regidor respon que hi ha alguns trossets que potser no estan bé, però que en cap cas es pot considerar que sembli un camí sense asfaltar.

E – A l’Avinguda Bon Pastor hi ha algunes cantonades de les zones enjardinades que esta desenganxades, i que hi ha problemes per fer el gir dels cotxes. El regidor respon que s’estan arreglant els desperfectes per l’empresa adjudicatària, ja que l’obra està en garantia, però que s’estan donant accions voluntàries contra les senyals o les pilones (!)

F – El ferm del carrer de Passada és francament millorable. Sembla que l’empresa adjudicatària va trobar difícilment un subcontractant per asfaltar el carrer, ja que tots els pobles estaven asfaltant (s’acostaven les eleccions!). A més, la capa d’asfalt és molt prima degut a que les pendents no donaven per poder evacuar l’aigua. De manera que l’evacuació de l’aigua es fa al mig del carrer. S’està intentant trobar una solució a aquest problema. (No serà que s’ha volgut tirar endavant el projecte, encara que es sabia que era defectuós, per acabar-lo abans de les eleccions?)

G – Hi ha una senyal de direcció prohibida al mig de lo vorera al carrer de Girona. Es treurà.

H – S’ha fet una valoració de la circulació del poble amb el nou Pla de Mobilitat? Encara és aviat, però l’Ajuntament ja ha rebut dues felicitacions.

I – Quines actuacions té previstes la regidoria de Sanitat? Potser el mes que ve es podran dir. Recordem que el mes de novembre es va contestar que es diria el desembre o el gener.

J – S’engega una discussió molt interessant sobre l’augment de trànsit al Carrer Llibertat degut al nou Pla de Mobilitat, agreujat amb el fet que el carrer està malament, en certs llocs no hi ha voreres, i que l’aigua s’escola molt malament. El problema sembla de difícil solució, almenys si no es fan obres molt importants. El fet, però, és que el pla de mobilitat ha augmentat molt la circulació per aquest carrer. Es clar que el problema es resoldria si, com diu la senyora alcaldessa, el personal anés a peu en comptes d’anar en cotxe.

K – Es torna a parlar de la caseta del carrer del Carme. ERC diu que no deu ser tan complicat el tancar una caseta. El regidor respon que no es pot gestionar el que correspon a altres administracions (així ens va).

Altra vegada es parla del Pla de Mobilitat. La regidora d’urbanisme ens diu que en aquest Pla, del 1998, l’estudi es va fer per 13.000 habitants (aquí el pobre cronista ja no entén res) i amb uns equipaments que no existeixen, com ara l’aparcament subterrani de la Plaça del Liceu. També és cert que encara falta un pas a nivell inferior.

El pobre cronista, que també és contribuent, pensa que tot això s’ha fet malament, no per mala voluntat, sinó per ignorància pura i dura d’alguns responsables, que es varen refiar massa d’un projecte fet per gent que no devia ser pas massa competent. I també ha de dir que molta gent ja s’ho veia venir. Només hem d’esperar que la gent es vagi acostumant al nou Pla de Mobilitat i que es vagi millorant poc a poc. Reconeixem que no és pas una cosa senzilla, però afirmem també que l’Ajuntament es va llençar a fer aquest nou Pla sense una reflexió suficient.