dimecres, de maig 02, 2007

I les temperatures del mes de març?


No he llegit res als diaris sobre si el mes de març del 2007 ha estat un mes excepcionalment calent o no. Contràriament al mes de febrer, on es va fer molta propaganda sobre l’escalfament del planeta Terra, el mes de març ha passat més desapercebut. Però el mes de març es mereix també un comentari. El mes de març també és de Déu.

Com sempre, anem a informar-nos al Climate Monitoring, de la NOAA. Hi trobem el següent:

- Basant-se en les dades preliminars, la mitjana combinada de les temperatures de la terra i del mar dona el període de gener a març del 2007 com al segon més calent i el cinquè mes de març més calent des de que es tenen dades, és a dir, des de l'any 1880.

- Les temperatures del període de gener a març del 2007 varen estar per sobre de la mitjana a Europa, als Estats Units, al sud est del Brasil i a la major part d’Asia. Varen estar per sota de la mitjana a l’Alaska, a Rússia central i a parts del Canadà.

Les dades del mes de març del 2007 són les següents (prenent com a base la mitjana dels anys 1961 al 1990):

Global del planeta:

Terra = + 1,16 ºC, el quart març més calorós (el rècord el té l’any 1990)
Oceà = + 0,41 ºC, el sisè març més calorós ( el rècord el té l’any 1998)
Terra i oceà = + 0,61 ºC, el cinquè març més calorós (el rècord el té l’any 2002)

Hemisferi nord:

Terra = + 1,31 ºC, el sisè març més calorós (el rècord el té l’any 1990)
Oceà = + 0,45 ºC, el tercer març més calorós ( el rècord el té l’any 2004)
Terra i oceà = + 0,77 ºC, el cinquè març més calorós (el rècord el té l’any 1990)

Hemisferi sud:

Terra = + 0,71 ºC, el sisè març més calorós (el rècord el té l’any 1988)
Oceà = + 0,39 ºC, l’onzè març més calorós ( el rècord el té l’any 2002)
Terra i oceà = + 0,43 ºC, el desè març més calorós (el rècord el té l’any 1988)


Queda dit per si pot interessar a algú.