dissabte, de novembre 14, 2009

CO2 de tardor

S’acaba de publicar la dada de la concentració de CO2 a l’atmosfera del passat mes d’octubre. Es, encara, una dada provisional, que pot canviar una mica més endavant. Però és curiós observar que, per segon any consecutiu, la concentració de CO2 del mes d’octubre és inferior a la del mes de setembre.

Normalment, la concentració augmenta durant vuit mesos, d’octubre a maig, i disminueix durant els altres quatre, de juny a setembre, degut a que durant la primavera i l’estiu les plantes creixen més i tenen més fulles, el que fa que consumeixin més CO2. I com que la superfície de l’hemisferi nord és molt superior a la del hemisferi sud, la primavera i l’estiu “nostres” són, en aquest aspecte, més importància que les de l’hemisferi boreal.

Doncs bé, l’any passat la concentració de CO2 va continuar disminuint durant el mes d’octubre, i aquest any, segons les dades provisionals, també. I, si ens hi fixem bé, aquest any ha disminuït més que l’any passat. Es a dir, que la concentració de CO2 augmenta durant set mesos, en comptes de vuit, i disminueix durant cinc mesos, en comptes de quatre.

Es pot dir, i de fet més d’un ja ho ha dit, que això és degut al canvi climàtic. A retardar-se l’inici de la tardor, les plantes consumeixen CO2 durant més temps, ja que les seves fulles cauen més tard.

Es possible, però també la crisi econòmica, amb una emissió menys important de CO2, en podria ser la causa. O bé, com diuen altres, l’augment de la concentració de CO2 a l’atmosfera fa que les plantes tinguin més carboni a la seva disposició, creixin més i consumeixin més CO2.

Probablement les tres explicacions tinguin una part de raó. Determinar quina és la més important és complicat, ja que els balanços de carboni a l’atmosfera són poc exactes per poder quantificar l’efecte de cadascuna. Esperarem el que en diuen els especialistes, si es que diuen alguna cosa convincent.

Però m’ha semblat curiós assenyalar aquest fenomen.

Ref: tendències del CO2