dissabte, de novembre 15, 2008

Camp de tir (2)

Llegim a l’Agenda 21 de l’ajuntament de Malgrat el pla d’accions sobre l’entorn de la Tordera. Aquestes accions es troben a la línia estratègica 1 i al programa 1. Hi trobem vuit accions. La vuitena fa referència al camp de tir.

Línia estratègica 1 – preservar l’entorn de la Tordera i altres espais de ribera, les platges i la zona forestal.

Programa 1 – millora de la qualitat ecològica de la Tordera i dels principals sistemes de ribera com a espais d’interès cultural

Accions:

1.1.1 Elaborar un pla especial per protegir i ordenar l’entorn de la Tordera (Prioritat alta, termini d’implantació mitjà)

1.1.2 Sol•licitar la incorporació dels espais naturals de la Tordera en el Pla d’Espais d’Interès Natural (Prioritat alta, termini d’implantació curt)

1.1.3 Adquirir espais del delta pròxims a la Tordera per a la recuperació d’hàbitats de ribera, de zones humides i de platja (Prioritat mitjana, termini d’implantació mitjà)

1.1.4 Recuperar el bosc de ribera del marge dret de la Tordera (Prioritat alta, termini d’implantació curt)

1.1.5 Recuperar el bosc de ribera del rec Viver i de le riera de Palafolls (Prioritat mitjana, termini d’implantació mitjà)

1.1.6 Regular les estassades de canyes del marge dret de la Tordera i prohibir les estassades de canyís al darrer tram del rec Viver (Prioritat alta, termini d’implantació curt)

1.1.7 Instar a la companyia de distribució a soterrar les línies elèctriques del marge dret de la Tordera (Prioritat mitjana, termini d’implantació mitjà)

1.1.8 Avaluar i corregir l’impacte ambiental del camp de tir (Prioritat alta, termini d’implantació curt)

Acció 1.1.8 Avaluar i corregir l’impacte ambiental del camp de tir

Es proposa que en el marc de l’adequació de la llicència d’aquesta activitat a la Llei d’Intervenció Integral de l’Administració, s’elabori un informe tècnic que determini els impactes del camp de tir sobre els sistemes i les comunitats naturals de la zona, amb l’objectiu de valorar la reubicació o clausuració d’aquesta activitat, que permetria recuperar l’espai que actualment ocupa, mitjançant un projecte de restauració de la vegetació de la ribera.

El camp de tir, situat just en el marge dret de la Tordera, es troba en una situació irregular i causa importants impactes ambientals negatius. D’una banda, està instal•lat dins la franja de servitud inclosa en la Zona de Policia d’Aigües, franja de cinc metres a partir de la llera del riu, en la que a priori està prohibit qualsevol activitat. D’altra banda, la seva activitat comporta una elevada contaminació acústica de l’espai, que perjudica a les espècies d’ocells de pas i a les que nidifiques a les marges de la Tordera. També s’ha de considerar la problemàtica que genera l’alliberament indiscriminat de perdigons de plom, amb greus conseqüències sobre diverses espècies d’ocells que els poden ingerir i patir posteriorment plumbosi. L’activitat també representa un perill d’eliminació involuntària d’espècies d’aus per accident.


Menys mal que aquesta acció té una prioritat alta i un termini d’implantació curt, ja que si no fos així podríem suposar que es deixa pel segle XXII. Tanmateix, amb una prioritat alta i un termini d’implantació curt, des del 2003, fa més de cinc anys, encara no s’ha fet la primera part de l’acció, que és l’avaluació de l’impacte ambiental del camp de tir.

Les declaracions de la senyora alcaldessa al darrer ple, i recollides al Malgrat Confidencial, l’alcaldessa Conxita Campoy va arribar a afirmar durant la sessió plenària del mes de novembre que tenint en compte que el trasllat del club de tir és voluntària, l’Ajuntament no actuarà per fer-los fora, són perfectament contràries al que es va aprovar a l’Agenda 21.

A més, veiem en el descriptiu de l’acció 1.1.8 que el camp de tir es troba en una situació irregular. Les autoritats municipals ho saben i no fan res. Això es podria titllar de prevaricació. I la prevaricació és un delicte. En són conscients a la Casa Gran? Algú els podria denunciar per mancar a l’obligació del càrrec?

Que consti que no tinc res contra els aficionats al tir. Però una cosa és l’afició i una altre el respecte ambiental. I el blog “La Natura a la Baixa Tordera” ens ha obert els ulls a molts sobre la riquesa natural que tenim a les vores del riu, riquesa que és fràgil i que ens hem d’esforçar per conservar. I si el camp de tir és una amenaça a aquesta riquesa, s’haurà de reubicar. Voluntàriament o per força. I si, a més, és veritat que el camp de tir es troba en situació irregular, és a les autoritats municipals a qui toca resoldre el problema. Encara que l’alcaldessa digui el contrari.

I si no, que algú ens expliqui perquè es va fer l’Agenda 21 a Malgrat. Per fer maco? Per dir que nosaltres som més sostenibles que ningú?

Prevaricació - Delicte propi del qui manca a l’obligació del càrrec que exerceix, desviació dels propis deures professionals

Foto: martinet ferit per una perdigonada a la desembocadura de la Tordera - 18.10.2008 - La Natura a la Baixa Tordera

5 comentaris:

Anònim ha dit...

Si jo fos la regidora de Medi Ambient, davant la postura de l'alcaldessa, de no actuar en el camp de tir, demanaría la dimissió.

Anònim ha dit...

Sí, i deixar de percebre 34.000 euros l'any de l'ala, per favor!, és llicenciada però no tonta.

Anònim ha dit...

Heu de pensar que estem a Malgrat, en aquest poble l'Ajuntament, perdó,l'equip de govern fa el que vol, només cal seguir les votacions, pràcticament totes, les referides a les mocions que presenta l'oposició, són 9 (equip de govern a 8 (oposició).
Vivim en un poble en què la gent té por a parlar i, qui ho fa o intenta anar en contra de les moltes decisions que es prenen referides a la preservació de l'entorn natural i del patrimoni històric local, els que gosen qüestionar alguna decisió o fer preguntes ingrates als plens són desqualificats i estigmatitzats, per escrits d'anònims en els blogs.
Vivim en un poble en què la regidoria de medi ambient s'omple la boca de la paraula sostenibilitat, però, les actuacions són totalment contraries al seu significat.
L'última actuació ha estat talar dos plàtans del carrer Ramon Turró, entre les explicacions que han donat, una és evident, estaven malals, ja estem acostumats al diagnòstic.
No em vull estendre més, acabaré amb una frase que va dir l'actual regidora de medi ambient "la natura s'ha d'adaptar a les activitats humanes".
Perdoneu que no signi, però, on visc manca llibertat d'expressió.

Anònim ha dit...

S'ha de saber diferenciar entre "tonta" i "barruda". O entre "tontos" i "barruts".

Anònim ha dit...

molt intiresno, gracies