dijous, de març 31, 2022

No és la guerra entre Rússia i Ucraïna

Molta gent pensa que l'economia mundial continuarà com abans, després que un o altre bàndol guanyi la guerra. En realitat, ens enfrontem a una situació sense sortida. Tant se val quin sigui el resultat, l'economia mundial estarà pitjor després que acabi la contesa. 

El problema a què s'enfronta l'economia mundial és l'esgotament de molts tipus de recursos simultàniament. Aquest esgotament es veu agreujat per l'augment de la població, el que significa que els recursos disponibles han de proporcionar una vida adequada a un nombre cada cop més gran d'habitants del món. A causa de l'esgotament, l'economia mundial està arribant a un punt on ja no pot créixer com ho feia en el passat. És probable que la inflació, l'escassetat d'aliments i les apagades contínues es converteixin en problemes cada vegada més grans a moltes parts del món. Amb el temps, és probable que la població disminueixi.

En un món amb recursos inadequats en relació amb la població, és probable que els conflictes armats siguin cada cop més comuns. 

El conflicte Rússia-Ucraïna és un exemple d’un conflicte associat als recursos. Els aliats que pertanyen a l'organització de l'OTAN han optat per escalar el conflicte Rússia-Ucraïna, en part perquè l'existència del conflicte ajuda a ocultar l'escassetat de recursos i els preus alts que ja s'estan produint. No importa com s'acabi la guerra, el problema de l'escassetat de recursos continuarà existint. Per tant, el conflicte no pot acabar bé. 

Hi ha un gran problema d'esgotament de recursos que les autoritats de molts països coneixen des de fa molt de temps. El problema és tan gros que les autoritats han optat per no explicar-ho a la població en general. 

Els mitjans convencionals pràcticament mai no esmenten que hi ha un problema important d'esgotament de recursos. A més del petroli, el carbó i el gas natural, els recursos amb límits inclouen molts altres minerals, com ara el coure, el liti i el níquel. Altres recursos, inclosos l'aigua dolça i els minerals utilitzats per a fertilitzants, també estan disponibles en quantitats limitades. Els mitjans no ens diuen que no hi ha evidència que realment es pugui fer una transició a una economia baixa en carboni. Un altre dia en parlarem.

El problema de l'esgotament és l’assequibilitat dels productes finals elaborats amb recursos d'alt preu. El cost de l’extracció augmenta, però la capacitat dels ciutadans per pagar els productes finals elaborats amb aquests recursos d’alt cost no augmenta. Els preus de les primeres matèries no pugen prou per cobrir el cost creixent d'extracció. Quan s'assoleix aquest límit d’assequibilitat, són els països extractors de recursos, com Rússia, els que es troben en una situació terrible pel que fa al benestar de les poblacions.

El gran problema que sorgeix degut a l'esgotament és, doncs, un conflicte de preus. Les empreses que extreuen recursos necessiten preus elevats per poder reinvertir en noves mines, en ubicacions cada cop més costoses, però els consumidors no es poden permetre aquests preus elevats.

Com a resultat de l'esgotament, calen més hores de treball, més temps de màquines i més ús de productes energètics per extreure la mateixa quantitat d'un recurs donat que abans s'extreia en un altre lloc. L'eficiència creixent tendeix a ajudar els salaris, però la ineficiència creixent tendeix a funcionar de manera oposada: els salaris no augmenten, certament no tan ràpid com els preus dels productes finals.

En consequència, els exportadors de matèries primeres, com Rússia, es veuen atrapats: no poden augmentar prou els preus perquè les noves inversions siguin rendibles. El problema és que els consumidors del món no poden pagar els preus alts resultants d'articles essencials com aliments, electricitat i transport. Rússia afirma que disposa de quantitats molt altes de reserves, especialment de gas natural i carbó. Però és dubtós que aquestes reserves puguin realment extreure's. A mitjà i llarg termini, els preus de venda no es poden mantenir a un nivell prou alt per cobrir l'enorme cost d'extreure, transportar i refinar aquests recursos. 

El creixement econòmic mundial depèn en gran mesura de l’augment del consum d’energia. La raó duna forta associació entre el creixement del PIB i el creixement del consum d’energia és una raó basada en la física. Produir béns i donar serveis requereix el consum de productes energètics, perquè les lleis de la física ens diuen que cal energia per moure qualsevol objecte d'un lloc a un altre, o per escalfar qualsevol objecte.

És probable que ens estem enfrontant a una economia mundial que col·lapsa a causa de que s'estan assolint els límits dels recursos disponibles. Afegir sancions contra Rússia empenyerà encara més l'economia mundial en direcció a aquest col·lapse. El mateix president dels Estats Units, Joseph Biden, adverteix que és probable que hi hagi escassetat d'aliments a moltes parts del món com a resultat de les sancions imposades contra Rússia. Europa es troba entre aquestes parts del món.

La història del món mostra que les poblacions de moltes civilitzacions han superat les seves possibilitats de recursos i s'han esfondrat. La física assenyala que aquest resultat és gairebé inevitable.

Els líders electes necessiten una història de creixement etern que puguin explicar als seus ciutadans. Per aquesta raó s'han desenvolupat narratives creatives que suggereixen que els humans podem allunyar-nos dels combustibles fòssils si així ho desitgem. Ningú no s'atura a pensar que les economies no poden continuar existint utilitzant una quantitat d'energia molt més petita, com tampoc un ésser humà adult no se les pot arreglar només amb 500 calories al dia. Tant l’economia com les persones són estructures dissipatives; requereixen un consum continu d’energia. Les fàbriques tanquen quan es talla l'electricitat, el dièsel i altres productes energètics.

L'economia mundial ja està molt a la vora del col·lapse a causa dels límits de recursos que està assolint. Aturar intencionalment la producció de Rússia de recursos com a fertilitzants i urani processat segurament empitjorarà la situació, no la millorarà. Quan s'aturi la producció de Rússia, és probable que sigui impossible reiniciar la producció al mateix nivell. Els treballadors capacitats que perdin les seves feines probablement trobaran feines en altres llocs, i caldrà formar nous treballadors, el que necessita molt de temps. 

Un altre problema important és l'enorme quantitat de deute que tenen la majoria dels països del món. Amb una economia mundial que es desacceleri ràpidament, el pagament del deute amb interessos serà impossible. Els impagaments del deute causaran encara més estralls al sistema econòmic mundial.

No sabem exactament quan passarà tot això, però serà probablement més aviat que tard. La situació no pinta gens bé.

dilluns, de març 28, 2022

La via del tren

Una altre vegada tenim problemes amb el tren. Una llevantada s’ha endut les proteccions de la via al terme de Santa Susanna i el trànsit ha quedat interromput.

No es pot dir que aquest sigui un problema nou. Ja fa anys que es parla de posar el tren més lluny de la platja: s’acabarien aquests problemes i, a més, es lliberaria un espai que permetria fer una ampla zona de passeig. Podríem tenir un veritable passeig marítim, que bona falta fa.

Sent aquest un problema conegut des de fa molts anys, les autoritats municipals haurien d’haver previst, en els seus plans d’ordenació, la possibilitat d’aquest canvi del recorregut del tren més cap a l’interior. Però no ho han fet, ni aquí ni a cap dels pobles veïns. Com sempre, els interessos particulars i l’especulació dels terrenys han guanyat sobre l’interès públic.

Els que ha estat al front dels ajuntaments durant aquests darrers quaranta anys són els culpables, per omissió, per ignorància o per interès, que un problema que fa anys que es coneix, sigui cada cop més difícil de solucionar.

I no s’ens parli de soterrar les vies, una solució caríssima que, per aquesta raó, és perfectament inviable.

dijous, de març 10, 2022

El preu de l’energia

Ja tenim una de les primeres conseqüències de la guerra d’Ucraïna: l’augment del preu del petroli. El dia 7 de mars va arribar als 129 $/barril. Si tenim en compte que el passat 28 de febrer el preu era de 103 $/barril, l’augment és espectacular. 

El preu del gas natural també ha augmentat: el passat dia 8 de mars ha arribat als 250 €/MWh. Avui ha baixat fins als 150 €/MWh, però continua sent una barbaritat. I, com que el preu del gas natural és la referència pel preu de l’electricitat, aquesta també ha augmentat de preu, ja que la mitjana dels 11 primers dies de mars el preu ha sigut de 369 €/MWh.

A veure com ens en sortim, perquè si aquest nivell de preus continua, les conseqüències seran catastròfiques per l’economia europea i per tots nosaltres.
 

dimecres, de març 09, 2022

L'extensió mínima del gel marí antàrtic

L'extensió del gel marí antàrtic ha arribat al mínim anual el 21 de febrer passat, amb una superfície de 1,91 milions de km2. Aquest valor és el valor més baix de la sèrie històrica.

La tendència a llarg termini, des que es tenen mesures per satèl·lit, és d’una estabilitat, tant pel que fa a l’extensió mitjana anual com a l’extensió mínima.

Aquestes darreres setmanes s’observen valors molt baixos, mai vists des de que es tenen dades d’observacions per satèl·lit.

L'extensió màxima del gel marí àrtic

L'extensió del gel marí àrtic ha arribat al màxim anual el 22 de febrer passat, amb una superfície de 14,923 milions de km2. Aquest valor és pràcticament la mitjana dels últims 4 anys, en què sembla que aquesta extensió màxima s'ha estabilitzat, trencant la tendència a la baixa dels 4 anys anteriors, en què aquesta superfície màxima va ser de només 14,5 milions de km2. 

La tendència a llarg termini, des que es tenen mesures per satèl·lit, és una disminució de la superfície mitjana anual de 56.000 km2/any, mentre que la tendència de l'extensió màxima és de 40.000 km2/any. 

La guerra d’Ucraïna i els preus de l’energia

L'atac de Rússia a Ucraïna representa una demanda d'un nou ordre mundial que, a llarg termini, suporti els preus més elevats dels combustibles fòssils, especialment del petroli. Aquesta economia probablement es centraria en Rússia i la Xina. La resta de l'economia mundial, en la mesura que segueixi existint, s'haurà d’arreglar en gran mesura sense combustibles fòssils, a part dels combustibles fòssils que els països segueixen produint per ells mateixos. La població i el nivell de vida cauran a la major part del món.

Si es pot desenvolupar una economia centrada en Rússia i la Xina, el dòlar dels Estats Units deixarà de ser la moneda de reserva del món. El comerç es farà en la moneda del nou bloc Rússia-Xina. Fora d'aquest bloc, les monedes locals tindran un paper dominant. La major part del deute d'avui serà finalment impagat; en la mesura que aquest deute sigui substituït, se substituirà per deute en moneda local.

El problema de fons és el fet que, a nivell mundial, el consum d'energia per càpita s'està reduint. El consum d'energia és essencial per crear béns i serveis. 

La disminució de la quantitat d'energia per persona fa que, de mitjana, es puguin produir cada cop menys productes i serveis acabats per a cada persona. Alguns països ho fan millor que la mitjana; altres ho fan pitjor. Amb els baixos preus dels combustibles fòssils, Rússia ha anat pitjor que la mitjana; vol posar remei a la situació amb preus energètics més elevats a llarg termini. Si Rússia pot començar a transferir les seves exportacions energètiques a la Xina, potser la nova economia Rússia-Xina, amb un suport limitat de la resta del món, es pot permetre el luxe de pagar a Rússia els alts preus dels combustibles fòssils que Rússia necessita per mantenir la seva economia. 

El problema fonamental darrere dels baixos preus del petroli recents és el fet que actualment els consumidors no es poden permetre consumir els béns i serveis produïts amb els alts preus del petroli i del gas que els productors, com Rússia, necessiten per operar, pagar sous prou alts i fer una reinversió adequada. Posant xifres: l’economia mundial, sobretot l’economia occidental, no pot pagar el petroli a més de 80 dòlars per barril. Els productors necessiten un preu de més de 120 dòlars per barril.

Europa, en particular, no pot permetre's els preus elevats del petroli. Si els tipus d'interès augmenten aviat, això empitjorarà encara més el problema. La Xina sembla tenir avantatges definits com a soci econòmic.

Tenint en compte els problemes d'Europa com a importador d'energia, la Xina semblaria tenir la possibilitat de ser un millor client que potser tolerarà preus més alts. D'una banda, la Xina és més eficient en l'ús de productes energètics que Europa. Per exemple, moltes cases de la meitat sud de la Xina no s'escalfen a l'hivern. En canvi, la gent s’abriga a casa quan arriba l'hivern. A més, les cases i les empreses del nord de la Xina s'escalfen de vegades amb la calor residual de les centrals elèctriques de carbó properes. Aquest és un enfocament molt eficient per a la calefacció. 

La Xina també utilitza més carbó en la seva combinació energètica que Europa. Històricament, el carbó ha estat molt menys car que el petroli. El que es necessita és un preu mitjà baix de l'energia. Es pot tolerar una petita quantitat de petroli d'alt preu en una economia que utilitza principalment carbó en la seva combinació energètica. Quan es compten tots els costos, l'eòlica i la solar són fonts d'energia molt cars, la qual cosa contribueix als problemes d'Europa. 

Sembla que Rússia ara tem que estigui a prop del col·lapse, no gaire diferent del col·lapse del govern central de la Unió Soviètica el 1991. Un col·lapse d'aquest tipus portaria a una gran caiguda del nivell de vida de Rússia, fins i tot des del nivell relativament baix actual. El que sembla haver estat darrere del col·lapse de 1991 és el mateix que sembla estar darrere de la por actual de Rússia al col·lapse: els baixos preus del petroli. 

Rússia s’ha adonat que la resta del món depèn completament de les seves exportacions de combustibles fòssils. A causa d'aquesta dependència, així com de la connexió entre la combustió de combustibles fòssils i la fabricació de productes i serveis acabats, Rússia té un gran poder sobre l'economia mundial. 

Poques persones a Amèrica i Europa s'adonen que l'economia mundial depèn completament de les exportacions de petroli, carbó i gas natural de Rússia. Aquesta dependència es pot veure de moltes maneres. Per exemple, el 2020, el 41% de les exportacions mundials de gas natural provenien de Rússia. El gas natural és especialment important per equilibrar l'electricitat del vent i la solar. 

Sense les exportacions de gas natural de Rússia i els seus afiliats propers, no hi ha possibilitat de subministrar exportacions de gas natural adequades a la resta del món. 

El gasoil, creat per la refinació del petroli, és un altre producte energètic que escasseja, especialment a Europa. El combustible dièsel s'utilitza per alimentar camions i tractors agrícoles, així com molts automòbils europeus. Un informe d'Argus Media indica que els subministraments russos representen entre el 50% i el 60% de les importacions marítimes de gasoil i altres gasoils d'Europa, que sumen entre 4 i 6 milions de tones de combustible al mes. Probablement seria impossible substituir aquestes importacions, utilitzant subministraments d'altres llocs, sense augmentar el preu d'aquests combustibles importats fins a un nivell molt més alt que l'actual. Fins i tot llavors, els països de fora d'Europa es quedarien amb un subministrament de gasoil insuficient. 

L'atac de Rússia a Ucraïna sembla haver estat fet per moltes raons. Rússia estava clarament frustrada amb la situació actual, amb l'OTAN cada cop més assertiva dins la mateixa Ucraïna, tot i que Ucraïna no és membre de l'OTAN. Rússia també és conscient que, en cert sentit, té molt més poder sobre l'economia mundial del que la majoria de la gent s'adona, perquè l'economia mundial depèn completament de les exportacions de combustibles fòssils de Rússia. Les sancions contra Rússia probablement perjudicaran els països que les sancionen tant o més que no pas a Rússia. 

Si les sancions realment enfonsessin Rússia, el resultat tendiria a empènyer tota l'economia mundial cap al col·lapse, perquè la resta del món depèn molt de les exportacions de combustibles fòssils de Rússia. Hi ha una resposta proporcional a la quantitat d'energia "dissipada": si es desitja una major producció de béns i serveis, es requereix més energia. Els canvis d'eficiència poden ajudar una mica, però els estalvis d'eficiència tendeixen a compensar-se amb les necessitats energètiques més elevades del sistema més complex necessari per aconseguir aquests estalvis. 

Si els preus de l'energia no pugen prou, d'alguna manera ens haurem d’enfrontar a una situació amb molt pocs combustibles fòssils. És dubtós que les renovables durin molt de temps perquè depenen dels combustibles fòssils per al seu manteniment i reparació. Si no es poden aconseguir preus més alts de l'energia, hi ha una possibilitat significativa que es vagi en la direcció d'empènyer l'economia mundial cap al col·lapse. 

Vivim avui en un món amb recursos energètics per càpita cada vegada més reduïts. Hauríem de ser conscients que estem arribant als límits dels combustibles fòssils i altres minerals que podem extreure, tret que d'alguna manera puguem trobar la manera d'aconseguir que l'economia toleri preus més alts. 

La reducció de les quantitats d'energia disponible impulsarà una reducció molt significativa del nivell de vida. Al mateix temps, desapareixeran programes com els plans de pensions finançats pel govern i els plans d'atur. És probable que l'electricitat esdevingui intermitent i després falli completament. El comerç internacional es reduirà; les economies seran molt més locals. El perill al qual ens apropem és que els nivells superiors de governs, arreu del món, es col·lapsin o siguin enderrocats pels seus ciutadans infeliços.

Ens han avisat que arribaríem a un període de temps amb greus problemes energètics. L'economia mundial hauria d’haver-se donat compte de la importància dels combustibles fòssils i la probabilitat que l'economia mundial s'enfrontés a problemes d'esgotament a la primera meitat del segle XXI. El primer va ser un discurs del contraalmirall Hyman Rickover el 1957. En aquest discurs, Rickover va dir:

Vivim en el que els historiadors podrien anomenar algun dia l'era dels combustibles fòssils.  Amb un alt consum d'energia va un alt nivell de vida. . . Una reducció del consum d'energia per càpita sempre ha comportat en el passat un declivi de la civilització i una reversió a una forma de vida més primitiva. 

. . . és un fet desagradable que, segons les nostres millors estimacions, les reserves totals de combustibles fòssils recuperables a no més del doble del cost unitari actual probablement s'esgotin en algun moment entre els anys 2000 i 2050, si es tenen en compte els nivells de vida actuals i les taxes de creixement de la població

Ja hem arribat a aquesta situació. La guerra actual a Ucraïna és, potser, la primera conseqüència important del nou ordre que s’està implantant a un món amb molta menys energia disponible.