dijous, de maig 21, 2009

Malgrat 1909 – petició de millora de pensió de jubilació

A la Vanguardia del dissabte 15 de maig de l’any 1909 hi podem trobar una noticia dins del concepte de “Instrucción Pública”, en el que una mestra de Malgrat, la senyora Rosa Suñer, demana que se li millori la quantitat que rep en concepte de jubilació.

No sabem si la seva petició va ser atesa, però podem esperar que ho fos, i que la senyora Rosa hagués gaudit de la seva pensió millorada durant molts anys.