dilluns, de gener 10, 2022

Resum de l’any 2021 (2) - La crisi del dièsel

 Hem comprovat que durant l’any 2021 els governs han insistit en el fet que els motors de gasoil (dièsel) són més contaminants que els de gasolina i que, per tant, els cotxes amb motor dièsel s’havien d’anar suprimint. Això és una veritat a mitges, i com totes les veritats a mitges, poden fer més mal que una mentida. La veritat és que els motors dièsel són més eficients que els de gasolina, i per això emetent menys CO2 que els de gasolina. En aquest aspecte, doncs, no ens diuen la veritat. El problema amb els dièsel és que emeten més compostos de nitrogen i de sofre, així com partícules, que contaminen l’aire. Però, amb els filtres catalitzadors actuals, aquest problema queda molt disminuït. La conclusió final és que els motors dièsel, sobretot els més moderns, si estan ben entretinguts, no contaminen més que els de gasolina.

Així, doncs, per què tanta insistència en la supressió dels cotxes amb motor dièsel? Per una raó ben senzilla: perquè no hi ha dièsel per tothom, i el transport de mercaderies (camions i vaixells) consumeix gasoil. I el transport de mercaderies és prioritari. 

Al gràfic podem veure la producció mundial de gasoil, i observarem que aquesta producció va tenir un màxim l’any 2018, on es va arribar als 26 milions de barrils diaris, mentre que actualment només se'n produeixen 23 milions.Quina és la raó d’aquesta baixa tan important de la producció de gasoil per motors dièsel? La raó la podem trobar en que les companyies petrolíferes han deixat d’invertir, de de fa deu anys, en la busca de nous jaciments de petroli. Això fa que no hi hagi massa nous jaciments de petroli cru, i els jaciments existents, per llei de vida, rendeixen menys que abans. El resultat és que la producció de petroli cru està disminuint des de l’any 2016, on va ser de 75 milions de barrils diaris, arribant a la producció actual de 60 milions. Veiem al gràfic que, des de l’any 2009, a les estadístiques s’hi afegeixen els NGL (Líquids del Gas Natural, que són hidrocarburs líquids o liquats recuperats de plantes de separació de gas i instal·lacions de processament de gas), i altres productes de petroli primari (matèries primeres de refineria + additius/oxigenats + altres hidrocarburs). L’any 2021 s’han produït 9 milions de barrils diaris de NGL i 1,5 milions d’altres productes. Tot i això, el total de petroli primari produït ha anat disminuint des de l’any 2016 (85 milions de barrils diaris) fins ara (70 milions de barrils diaris). Una baixada molt significativa.

Els líquids de gas natural (NGL) són components del gas natural que se separen del gas en forma de líquids. Aquesta separació es produeix en una instal·lació situada al mateix camp d’extracció del gas o en una planta de processament de gas, mitjançant l'absorció, condensació o altres mètodes. Hi ha diversos tipus de líquids de gas natural i tenen moltes aplicacions.

Els líquids de gas natural són valuosos com a productes separats, i és rendible eliminar-los del gas natural. Els líquids s'extreuen primer del gas natural i després se separen en diferents components. Els líquids de gas natural són hidrocarburs. Un hidrocarbur és una molècula composta exclusivament de carboni i hidrogen. Com a hidrocarburs, els NGL pertanyen a la mateixa família de molècules que el gas natural i el petroli cru.

El problema és que, en general, són hidrocarburs de cadena curta, el que no els fa bons per produir gasoil, que és una barreja d’hidrocarburs de cadena llarga. De manera que la baixada de producció de petroli cru, que sembla que seguirà, ja que no s’inverteix en la prospecció de nous jaciments, és la veritable causa de la disminució de la producció de gasoil per motors dièsel.

Anirem canviant els nostres cotxes dièsel per cotxes de gasolina. Serà molt més difícil de canviar el gasoil pel transport de mercaderies (vaixells i camions), el que col·lapsarà (ja ho comença a fer) aquest tipus de transport. I, sense un transport eficient de mercaderies, el sistema de vida actual començarà, més aviat que tard, a trontollar.