dimarts, d’agost 18, 2015

Pensions cada cop més reduïdes

Una prova de que el discurs del Govern sobre la recuperació econòmica i que està intentant compensar els ciutadans pels sacrificis exigits no és més que un conjunt de paraules buides, la podem trobar en els pensionistes, que van començar a perdre poder adquisitiu aquell mes de maig de 2010 en què Zapatero es va rendir a les exigències de la senyora Merkel. Els pressupostos que el Govern acaba de presentar estableixen per a les pensions un increment pel 2016 del 0,25% i com que la inflació es preveu que sigui del 1,4%, és previsible que les pensions tinguin, l’any 2016, una pèrdua de poder adquisitiu superior al 1%. És a dir, que de moment es rebaixen les pensions en termes reals en més del 1%, rebaixa que pot ser encara més gra si la inflació es desvia.

Aquest 0,25% és l’augment més petit que les pensions poden tenir segons la llei que va aprovar el Partit Popular, per poder dir que els del PP no congelen les pensions. En realitat, aquesta llei diu que les pensions s’apujaran un mínim del 0,25% i un màxim de la inflació prevista per l’any següent. Però si quan l'economia creix prop del 4% i la renda per càpita a un ritme similar les pensions han de continuar perdent poder adquisitiu, és evident que aquest serà el seu futur any rere any.

El Govern argumenta que es tracta de salvar el sistema públic de pensions, ja que el total de les pensions augmenta més del 0,25%, ja que augmenta la quantitat de pensionistes i els nous pensionistes acostumen a tenir unes pensions més grosses que les dels més antics, ja que han cotitzat més. Però el sistema públic de pensions es salva amb més impostos i no reduint-los, especialment en els trams alts,  ni eximint als empresaris de pagar cotitzacions socials. El mes de març passat el Govern va aprovar un límit exempt de 500 euros per treballador a les cotitzacions empresarials que, donat el nivell tan baix dels salaris i la picaresca de declarar als contractes únicament una part de les retribucions totals, implica que la majoria dels nous llocs de treball creats estan exempts de pagar Seguretat Social. Això, juntament amb la tarifa plana de 50 euros establerta pels autònoms l'any passat, explica que, tot i la creació d'ocupació, els ingressos de la Seguretat Social només hagin crescut fins a juny un 0,77%, mentre que la afiliació ho ha fet en el 3,4%.

El nostre nivell de cotitzacions és del 13% del PIB, i està per sota de la mitjana de l'Eurozona (14%) i lluny de països com Holanda o Alemanya (17%) i França (19%), i fins i tot Grècia ens supera lleugerament. Cal continuar baixant les cotitzacions socials? I també podríem parlar dels impostos. La pressió fiscal a Espanya és vuit punts inferior a la mitjana de l'Eurozona i de la Unió Europea i està per sota de països com Grècia, Polònia, Estònia, Portugal, Malta, la República Txeca, Xipre, Hongria, Eslovènia, i no diguem ja de Bèlgica, Holanda, Itàlia, Àustria, França, Alemanya i val més no citar a Suècia o Dinamarca, de les que ens separen més de 15 punts. Cal baixar els impostos? Potser si, però una vegada s’hagi disminuït el frau, que a Espanya és molt important.

Històricament, les xifres són:

ú       L’any 2010, en què les pensions es van congelar, l’IPC va ser del + 3,0%
ú       L’any 2011 les pensions es van augmentar un 1,3% mentre l’IPC era del + 2,4%
ú       L’any 2012 es van augmentar les pensions un 1%, i l’IPC va augmentar un 2,9 %
ú       L’any 2013 es van augmentar un 2% les pensions inferiors a 1.000 €/mes i un 1% les superiors a 1.000 €/mes, mentre que l’IPC va augmentar un 0,3 %
ú       L’any 2014 les pensions van augmentar un 0,25%, i l’IPC va ser de -1,0%
ú       L’any 2015 les pensions s’han augmentat un 0,25%, i l’IPC, al mes de juliol, és del -1,1%, però es preveu que sigui del 0% a finals d’any
ú       Per l’any 2016 es preveu un augment de les pensions del 0,25%, amb in IPC previst del 1,4%

En resum, i malgrat que la inflació ha sigut molt baixa i fins i tot negativa aquests darrers anys, pel 2016 els pensionistes hauran perdut u 4% del seu poder adquisitiu respecte del 2009.

Es pot afirmar que no es poden pagar les pensions i que cal reduir-les? Tot és un problema de com es vulgui redistribuir la renda. I aquesta redistribució no arribarà si el que fa el Govern davant els primers símptomes de creixement i de recuperació de la recaptació és abaixar els impostos.

Mentre la renda per càpita s'incrementi, no hi ha cap raó perquè cap col·lectiu, sigui el dels pensionistes o el dels bombers, perdi poder adquisitiu.

Per als pensionistes no només no ha arribat la recuperació econòmica, sinó que no arribarà mai perquè, d'acord amb l'última reforma, se'ls condemna any a any a què les seves retribucions baixin en termes reals, és a dir, que vagin perdent poder adquisitiu. Ha desaparegut l'únic factor positiu del pacte de Toledo, el compromís de totes les forces polítiques de mantenir l'actualització anual de les pensions per l'IPC, que si bé els negava participar en la millora de l'economia, almenys els garantia romandre en el mateix nivell retributiu.

El més greu és que no sembla que els partits de l'oposició tinguin la més mínima intenció de canviar la llei aprovada pel PP i de tornar a l'actualització de les pensions segons l’IPC.