dimecres, de març 09, 2022

L'extensió màxima del gel marí àrtic

L'extensió del gel marí àrtic ha arribat al màxim anual el 22 de febrer passat, amb una superfície de 14,923 milions de km2. Aquest valor és pràcticament la mitjana dels últims 4 anys, en què sembla que aquesta extensió màxima s'ha estabilitzat, trencant la tendència a la baixa dels 4 anys anteriors, en què aquesta superfície màxima va ser de només 14,5 milions de km2. 

La tendència a llarg termini, des que es tenen mesures per satèl·lit, és una disminució de la superfície mitjana anual de 56.000 km2/any, mentre que la tendència de l'extensió màxima és de 40.000 km2/any.